Finançament per publicar

EU-FP7 post-grant  Royal Society of Chemistry MD  PILa Comissió Europea, a través del projecte OpenAIRE ha posat en marxa un pla pilot per finançar la publicació en accés obert de resultats de projectes de recerca del 7è Programa Marc una vegada acabats.

El programa pilot FP7 Post-Grant Gold Open Access Pilot vol potenciar l’accés als resultats de la recerca de projectes del 7è Programa Marc. Les condicions generals per demanar finançament són:

  • Per a projectes FP7  acabats en data posterior al gener de 2014. Inclou els ajuts ERC i els Marie Curie
  • Per finançar articles i monografies
  • Per publicar en revistes totalment d'accés obert (excloses les revistes híbrides) i "peer-reviewed"
  • Per a revistes que apareixen a:  Directory of Open Access Journals (DOAJ), Scopus, Web of Science or PubMed
  • Els articles cal que estiguin acceptats per publicar i es poden demanar fins a 2.000 € per article fins un màxim de tres publicacions per projecte.
  • Per a la publicació de monografies es pot demanar un màxim de 6.000 €
  • Cal dipositar les publicacions al repositori institucional de la UAB (Dipòsit Digital de Documents la UAB), que compleix els requisits d’OpenAIRE.
  • Les publicacions han d’estar subjectes a una llicència Creative Commons

 

Abans de fer la sol·licitud consulteu les preguntes més freqüents  i comproveu  si el vostre projecte hi està inclòs.

Contacte: Oficina de projectes internacionals de recerca de la UAB,   opir@uab.cat
 


 

Royal Society of Chemistry

Gràcies al  nou model de subscripció RSC Gold  de la Royal Society of Chemistry  la UAB disposa d'11 bons per subvencionar, durant el 2017, el cost total de la publicació d'articles en Accés Obert segons el model Article Publication Charge (APC). Si algun investigador està interessat a publicar en accés obert a les revistes de la RSC seguint el model APC contacteu amb  la Unitat Tècnica i de Projectes- Subscripcions del Servei de Biblioteques  per obtenir el codi del val. Cal dipositar les publicacions al repositori institucional de la UAB (Dipòsit Digital de Documents la UAB).

Informació addicional: How to apply for Open Access (Gold for Gold voucher)

Contacte: Rosa Gil (rosa.gil@uab.cat)
 
El Servei de Biblioteques de la UAB s'ha adherit al Membership Program de MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) amb la finalitat de facilitar la publicació d'articles en accés obert a qualsevol de les revistes que publica aquest grup editorial. S'ofereix un descompte d'un 10% sobre les tarifes de publicació. Aquest descompte s'aplica automàticament quan els autors s'identifiquen com a membres de la UAB al seleccionar l'afiliació en el moment de trametre l'article.

Contacte: Rosa Gil (rosa.gil@uab.cat)