Finançament per publicar

Royal Society of Chemistry

Gràcies al  nou model de subscripció RSC Gold  de la Royal Society of Chemistry  la UAB disposa d'11 bons per subvencionar, durant el 2017, el cost total de la publicació d'articles en Accés Obert segons el model Article Publication Charge (APC). Si algun investigador està interessat a publicar en accés obert a les revistes de la RSC seguint el model APC contacteu amb  la Unitat Tècnica i de Projectes- Subscripcions del Servei de Biblioteques  per obtenir el codi del val. Cal dipositar les publicacions al repositori institucional de la UAB (Dipòsit Digital de Documents la UAB).

Informació addicional: How to apply for Open Access (Gold for Gold voucher)

Contacte: Anna Florensa (Anna.Florensa.Farre@uab.cat)
 
El Servei de Biblioteques de la UAB s'ha adherit al Membership Program de MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) amb la finalitat de facilitar la publicació d'articles en accés obert a qualsevol de les revistes que publica aquest grup editorial. S'ofereix un descompte d'un 10% sobre les tarifes de publicació. Aquest descompte s'aplica automàticament quan els autors s'identifiquen com a membres de la UAB al seleccionar l'afiliació en el moment de trametre l'article.

Contacte: Anna Florensa (Anna.Florensa.Farre@uab.cat)