Dades en Accés Obert

Podem considerar que les dades són obertes quan hi podem accedir lliurement i gratuïta i a més a més, les podem reutilitzar per a altres investigacions.

Dades en Accés Obert  al Programa H2020

A partir de l'agost de 2016 tots els projectes que han rebut un ajut, per defecte, hauran de publicar les dades de recerca en obert complint els criteris FAIR: que siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables
Més informació a: Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 ; Dades de recerca i accés obert (Infografies REBIUN)


Pla de Gestió de Dades

El pla de gestió de dades o DMP en les seves sigles en anglès (Data Management Plan) és un document formal que descriu les dades que es generen o es recol·lecten al llarg de la vida d’un projecte i resumeix les estratègies per gestionar-les durant la seva execució i també després que aquest hagi finalitzat.
El Programa H2020 demana als responsables dels projectes que elaborin un Pla de Gestió de Dades, la primera versió del qual s’ha de lliurar durant els 6 primers mesos.
 El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha desenvolupat l’eina: Pla de Gestió de Dades de Recerca per elaborar-lo.

Repositoris de Dades de Recerca

El Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) és el repositori institucional per a la producció científica de la universitat. En cas de voler-hi dipositar dades, s’hauria d’estudiar cada petició en funció del volum i dels formats de les dades.  Contacte: ddd.bib@uab.cat
Per valorar les alternatives, el Servei de Biblioteques  ha elaborat una taula comparativa de repositoris multidisciplinars de dades.  Consulteu també les recomanacions del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
També podeu consultar el registre de repositoris de dades de recerca re3data.org si voleu veure una relació exhaustiva dels repositoris existents a dia d’avui a nivell mundial.

Més informació


Consulteu les Preguntes Més Freqüents sobre Dades del Blog Propietat Intel·lectual i Accés Obert