A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau infermeria 

Pràcticum Grau d'Infermeria


 Descripció general 
Qüestions prèvies
Procés
Riscos laborals
Responsabilitats
Responsabilitats alumnes
Horaris
Centres de pràctiques

Descripció general


PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS
 
Són les pràctiques que es desenvolupen als centres assistencials una vegada l’estudiant s’ha matriculat de les assignatures de Pràcticum i de Pràctiques Externes
 
Matèria de pràcticums
 
En el Pla d’estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona, la matèria dels pràcticums té un total de 81 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), dividits en 6 assignatures que es cursen en centres assistencials, tant hospitalaris com d’atenció primària de la salut.
L’objectiu general dels pràcticums és aprendre les competències professionals de les infermeres, les transversals i les generals que consten a la titulació del grau d’Infermeria de la UAB per exercir les funcions assistencials, docents, de gestió i d’investigació amb la finalitat de tenir cura de les persones, les famílies i les comunitat de manera eficient i pertinent segons les necessitats i els problemes de salut de la població, i d’aquesta manera garantir una atenció sanitària integrada i orientada a les persones ateses.

Tots els pràcticums es duen a terme en centres assistencials i sociosanitaris que tenen conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquests pràcticums es planifiquen de manera que s’inicien pràctiques en àmbits assistencials en què l’estudiant aprèn bàsicament les cures de suplència i ajuda per arribar progressivament fins a l’aprenentatge de les cures de més complexitat.
Les assignatures que componen la matèria dels pràcticums són:

Curs Acadèmic Assignatures ECTS Àmbit Assitencial
Segon curs Pràcticum I 12 Hospitals
Segon curs Pràcticum II 9 Centres de Salut
Tercer curs Pràcticum III 12 Hospitals
Tercer curs Pràcticum IV 12 Centres de Salut i Sociosanitaris
Tercer curs Pràcticum V 15 Hospitals
Quart curs Pràcticum VI 21 Hospitals 

PRÀCTIQUES A LES MENCIONS 
 
Per obtenir una menció, cal cursar l’assignatura Pràctiques Externes, de 12 crèdits ECTS, relacionada amb una àrea que l’estudiant tria. 
Les mencions del grau d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona són:
 
- Menció d'Infància i Salut
- Menció de Vellesa i Salut
- Menció de Salut Mental al Llarg de la Vida
- Menció de Salut i Comunitat
 
PERSONES IMPLICADES EN EL PROCÉS DEL PRÀCTICUM I PRÀCTIQUES EXTERNES
Coordinador de pràcticum hospitalari (CPH)
Coordinador de pràcticum en atenció primària i sociosanitària (CPAP)
Professor coordinador de l’assignatura Pràcticum o Pràctiques Externes
Professor associat infermer
Associat clínic docents
Gestió Acadèmica
Estudiant

 

Actuació en cas d'exposició a sang o material biològic
Acord de compromís de confidencialitat
Recomanacions de conducta
Recomanacions de vacunes
Sol·licitud horari pràctiques per incompatibilitat laboral
Document resum sancions aplicables
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona