A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus virtual Twitter Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Expedients i certificats 

CERTIFICAT ACADÈMIC PERSONAL

És el document oficial on consten totes les qualificacions acadèmiques i està signat pel fedatari o fedatària de la Facultat.

- Estudis de Grau i Màster:  es pot sol·licitar l'e-certificat, que és trilingüe (català, castellà, anglès), té una validesa de 3 anys i es pot reimprimir ilimitadament durant aquest període. S'ha de sol·licitar a través de la Seu electrònica i el pagament de la taxa acadèmica vigent es fa amb tarja de dèbit o crèdit.

En cas que el certificat s'hagi de presentar per tràmits de legalització i homologació, consulteu abans la Gestió acadèmica.


- Estudis de Llicenciatura: Es pot emetre en català o castellà. S'ha de sol·licitar a la Gestió acadèmica de la Facultat omplint un formulari i s'han d'abonar les taxes acadèmiques vigents.

El pagament és pot fer amb tarja de dèbit o de crèdit, o bé a qualsevol oficina de Catalunya Caixa:

ES72-2013-0692-81-0201150993
BIC: CESCESBBXXX

En el termini màxim d'una setmana es lliurarà el certificat a la persona interessada.
 

EXPEDIENT ACADÈMIC

L'expedient acadèmic es pot obtenir per internet a través de la Secretaria Virtual.

La Gestió acadèmica únicament facilitarà la impresió de l'expedient acadèmic segellat en els següents casos:

- Per formalitzar una preinscripció

- Per sol·licitar el trasllat d'expedient a una altra universitat

- Per sol·licitar una beca externa a la UAB

- Per sol·licitar convalidacions o reconeixement de lliure elecció

 

Preus públics per al curs 2015-2016
Sol·licitud de certificat
Inici Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona