A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Certificats 

Certificats


Certificat acadèmic

Per demanar un certificat acadèmic, t'has d'adreçar a la gestió acadèmica de la teva facultat o escola. Ho pots fer personalment, per correu ordinari, per correu electrònic o per fax.

El certificat pot ser del tipus següent:
a) Certificat acadèmic personal.
b) Trasllat d'expedient acadèmic.
c) Certificat per a programes d'intercanvi.
d) Altres.

Documentació

 •  Formulari de sol·licitud (original i fotocòpia).
 •  Comprovant del pagament.

A la sol·licitud hi han de figurar les dades següents:

 • Nom i cognoms.
 • DNI o passaport.
 • Data de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Adreça completa (carrer/plaça/avinguda i núm., població, província, codi postal).
 • Telèfon.
 • Centre de la UAB on has cursat els estudis.
 • Tipus de certificat que sol·licites.
 • Idioma en què vols que estigui redactat el certificat (català o castellà).
 • Data i la teva signatura.

Si ho especifiques, la gestió acadèmica et farà arribar el certificat per correu certificat amb justificant de recepció.


Preus

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.


Pagament

1. Mitjançant un ingrés al compte bancari: 
CatalunyaCaixa ES72 2013 0692 81 0201150993
BIC: CESCESBBXXX
A la teva sol·licitud hi has d'adjuntar el comprovant original de l'ingrés.

2. Amb moneder electrònic, targeta de dèbit o de crèdit, a la gestió acadèmica del centre.

3. Mitjançant un ingrés al compte corrent que s'indica a l'abonaré que et lliuraran a la gestió acadèmica. El pagament s'ha d'efectuar durant els 10 dies següents i has d'adjuntar a la sol·licitud l'abonaré segellat per l'entitat bancària.
També pots lliurar la sol·licitud i fer efectiu l'abonaré posteriorment, durant els 10 dies indicats.


Tingues en compte:

Idioma
Els certificats només es fan en català o en castellà.

Model de certificació
Les dades de l'expedient acadèmic se certifiquen només segons el model de certificat acadèmic personal establert per la UAB. No se certifiquen parts dels estudis.

Dades
Només se certifiquen les dades que estiguin documentades als arxius de la UAB.


Documentació relacionada

Certificat acadèmic. Sol·licitud
Inici Mapa web
2015 Universitat Autònoma de Barcelona