UAB

Presentació

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master's Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya.

El màster d'Integració Europea aprofundeix en la tradició de la UAB d'oferir estudis de postgrau d'alt nivell en aquest camp i hi facilita una aproximació multidisciplinària (ciència política, economia, dret i relacions internacionals) amb una certa especialització en funció de la formació prèvia i de les preferències de cada inscrit. El màster incentiva els intercanvis i programes conjunts amb altres universitats. En aquest sentit, destaquem els programes de doble titulació amb la Universitat de Toulouse i amb la Universitat de Renmin (Xina).

Per a més informació consulteu el díptic del màster

Perfil d'ingrés

El perfil ideal de l'estudiant, des del punt de vista personal, implica que tingui interès en qüestions relacionades amb l'àmbit de la Unió Europea en sentit ampli (polític, econòmic, jurídic, cultural, social, etc.). Ha de tractar-se d'un estudiant especialment motivat, amb capacitat d'iniciativa i de treball en equip amb persones de diferents nacionalitats. Per això és recomanable (encara que no imprescindible) el coneixement d'almenys una altra llengua de la UE (a part de l'anglès i del castellà, que en ambdós casos s'han d'acreditar en un nivell equivalent al B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa). Des del punt de vista acadèmic, el Màster va dirigit especialment a estudiants procedents de l'àmbit de les ciències socials, les humanitats o les ciències ambientals, que puguin acreditar que en el curs dels seus estudis previs han rebut una mínima formació en qüestions relacionades amb els estudis europeus.

Sortides professionals

L'oferta d'una especialització acadèmica i professional en estudis europeus respon a la demanda social d'especialistes en temes europeus tant en l'àmbit de les administracions públiques com en l'àmbit privat. És a dir, les sortides professionals poden concretar-se en l'administració pública (ajuntaments, governs locals, institucions de la Unió Europea i organitzacions internacionals), en organitzacions no governamentals i en el sector privat (despatxos d'advocats, empreses, bancs, etc.).

A més, aquest màster proporciona la base de partida per a la formació del personal docent i investigador en estudis europeus, de manera que els estudiants que acabin el màster puguin aspirar a treballar com a investigadors en centres de recerca o iniciar una trajectòria professional dins de la universitat.

Horaris

Matí i tarda.
De dilluns a divendres, a la franja horària de les 16 a les 20 hores. Excepcionalment, algunes classes o conferències podran tenir lloc al matí.

Màster Oficial UAB

40 places (mínim matrícula 20 alumnes)
Presencial.
Crèdits:
60 ECTS
Preu: 46€ per crèdit (estudiants UE o residents).
92€ per crèdit (estudiants no UE no residents).
Preus del curs 2014-2015.
Lloc: Facultat de Dret
Idioma: Castellà (70%), anglès (30%)
Institucions participants:

- Institut Universitari d'Estudis Europeus
- Facultat de Dret

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició