Disseny i creació en 3D aplicat a projectes STEAM

Modalitat: virtual.
Adreçat a:
professorat d'educació primària i secundària.
Durada: 20 hores, al llarg d'unes vuit setmanes aproximadament.
Calendari: inici el 12 de febrer de 2018.
Professorat: Artur Tallada Cervera, professor de Física i Química, Tecnologia i Matemàtiques. Està especialitzat en la incorporació de les TIC en els processos d'aprenentatge. Amb una llarga experiència com a formador dins l'àmbit de la competència digital i les TIC, actualment realitza tasques d’assessorament en formació, innovació i TIC al CRP del Baix Ebre i col·labora amb la UOC (Competència Digital). Xavier Rosell Ezquerro, assessor especialitzat en Tecnologia Educativa al Consorci d'Educació de Barcelona. El seu àmbit d'interès principal és la Robòtica Educativa.
Preu: 70€
Codi curs: 30676            Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Formulari d'inscripció als cursos virtuals

Presentació
:
El disseny i la impressió 3D són uns elements bàsics en aquests moments de transformació educativa, donat que encaixen plenament en el plantejament del treball per projectes, el Moviment Maker i l'impuls de les àrees STEAM (Tecnologia, Educació Visual i Plàstica, Matemàtiques, Ciències). En aquest curs, centrat en els entorns de disseny i creació en 3D Beetle Blocks i Tinkercad, es donaran les eines necessàries per dissenyar un objecte i transformar-lo en un model imprimible en alguna de les tecnologies actuals.

Objectius:

 • Conèixer els aspectes relacionats amb el disseny i la impressió d’objectes 3D.
 • Aplicar la impressió 3D a projectes STEAM d’aula o de centre.
 • Desenvolupar dissenys 3D de forma algorítmica.
 • Desenvolupar la competència digital i la creativitat.
 • Promoure la col·laboració entre iguals.
 • Compartir i aprendre eines digitals que aportin valor a la tasca docent.

Continguts:
 • Què és STEAM?
 • Connectant STEAM amb el Moviment Maker.
 • La impressió 3D.
 • Eines de disseny 3D:
  • Bettle Blocks.
  • Tinkercad.
 • Disseny i creació d’objectes 3D.
 • Aprenentatge basat en projectes.

Metodologia:
La metodologia de treball serà no presencial. Això vol dir que les tasques del curs es realitzaran "en línia", connectats a Internet i a través de l’aula virtual. L’aprenentatge es fonamenta en la realització de les activitats proposades, per la qual cosa, aquest és eminentment actiu per part dels participants. Caldrà desenvolupar les estratègies, destreses i habilitats necessàries per tal d’anar superant cadascuna de les activitats plantejades durant la formació.

Cada mòdul disposarà d’un espai de debat per resoldre els dubtes específics de cada tema. Seguint les pautes de cada bloc temàtic, els participants hauran de realitzar les activitats proposades per a cada mòdul utilitzant els conceptes treballats. La darrera part del curs consistirà en la creació d’un projecte final que reculli els coneixements adquirits. A més, cada mòdul inclourà els recursos suficients per permetre una exploració més profunda del contingut, però a la vegada també es planteja com a objectiu que els participants desenvolupin el seu sentit creatiu i la seva autonomia, cercant nova informació que pugui ser rellevant i creant així una veritable comunitat d’aprenentatge entre tots. Serà important compartir en xarxes socials i participar en tots els fòrums que estinguin relacionats amb un enriquiment al voltant del contingut.
 
Les activitats s’han de superar de manera individual. El projecte final es podrà realitzar en equip, només si la seva complexitat ho fa necessari.
 
Els diferents recursos que es proposen impliquen un coneixement a nivell d’usuari inicial en l’ús de les TIC, per la qual cosa, no es requereixen de coneixements molt avançats en aquest àmbit per tal de realitzar el curs.

Observacions:
Per participar en el curs caldrà tenir un ordinador amb connexió a internet, un navegador modern i amb versió actualitzada, un compte de Gmail (serveix el compte de correu d’XTEC) i un lector de pdf, com ara l'Acrobat Reader.

Avaluació:
L'avaluació de l'alumne serà continuada al llarg de tot del curs i tindrà en compte la realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades. En general, els criteris d'avaluació que es seguiran per avaluar al participant són:
 • Lliurament de les activitats proposades dins el termini establert pel formador.
 • Participació als fòrums i espais de treball en grup de l’aula virtual.
 • Aplicació dels continguts que s'han treballat durant el curs.
 • Presentació del projecte final de curs.
 • Capacitat de relacionar conceptes i informació.
 • Habilitat per al tractament de la informació digital.
 • Capacitat per desenvolupar programes informàtics a partir de requeriments.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat s’hauran de fer totes les activitats plantejades (amb un mínim del 80%) i caldrà la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació als diferents fòrums, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats.

Formulari d'inscripció als cursos virtuals