FAS > Formació i crèdits > Oferta > Tallers 2n semestre 2017-18

Oferta de crèdits 2n semestre 2017-18 (ECTS)

Activitat 1: Taller de Visions i reflexions al voltant de les drogues (2 crèdits ECTS) Codi 78974

Descripció: Visions i reflexions al voltant de les drogues és un taller teòric i pràctic que compta amb ponències de professionals i experts en temàtiques rellevants al voltant de les drogues des d’una vessant biopsicosocial, històrica i antropològica. Més concretament, les diferents sessions tractaran el marc legal, la història, els efectes de cada substància, els riscos i les conseqüències derivades del consum, la reducció de riscos i les diferents perspectives d’abordatge de la temàtica, entre d’altres coses. En la part pràctica, l’estudiantat participarà en la realització d’una acció de sensibilització en matèria de Salut al campus en coordinació amb el Xiringu de Salut de la FAS.
 
Dates: del 6 de març al 22 de març de 2018.
Horari: dimarts i dijous de 15:30 a 18:30h.
Lloc: Sala Polivalent (R/108.D) de l'Edifici Àgora, Plaça Cívica, Campus Bellaterra UAB.
Avaluació: Assistència al 100% de les sessions o bé 80% degudament justificat; realització d’una acció de sensibilització al campus en matèria de Salut (horari flexible); entrega d’una memòria reflexiva final.
Preu: 40 euros.

Ja podeu consultar el programa del taller.

La inscripció al taller està oberta fins al 27 de febrer i podeu gestionar-la a través d'aquest formulari.

Per a qualsevol dubte relatiu al taller, adreceu-vos a programasalut@gmail.com.

Activitat 2: Taller de Discapacitat o capacitats diverses? (2 crèdits ECTS) Codi 78967

Descripció: Vol acostar als estudiants la realitat de persones amb capacitats diverses i trencar els estereotips mitjançant el coneixement i la promoció del concepte d'igualtat d'oportunitats. Durant el taller s’abordaran temàtiques com el gènere i la discapacitat, es presentaran els recursos necessaris per persones amb diferents discapacitats com la visual, l’auditiva, la física o d’altres especificitats com el trastorn mental o la dislèxia. Aquesta activitat, que es durà a terme a la Facultat de Traducció i Interpretació, també vol oferir recursos pràctics a les persones participants i promoure el debat i la reflexió sobre el procés d'inclusió de persones amb diversitat funcional.

Dates: del 9 d’abril al 2 de maig de 2018.
Horari: dilluns i dimecres de 15:30h a 18:30h.
Lloc: Aula 104 de la Facultat de Traducció i Interpretació, Campus Bellaterra UAB.
Avaluació: Assistència al 100% de les sessions; realització d’una pràctica (horari flexible); entrega d’una memòria reflexiva final.
Preu: 40 euros.

Ja podeu consultar el programa del taller.

La inscripció al taller està oberta fins al 2 d’abril i podeu gestionar-la a través d'aquest formulari.

Per a qualsevol dubte relatiu al taller, adreceu-vos a fas.piune@uab.cat
© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats