Els cursos, congressos i workshops són les formes més habituals i enriquidores per a donar a conèixer els avenços en la recerca científica, conèixer altres investigadors i generar una xarxa de coneixement que superi el mateix grup de recerca, ja sigui en l'àmbit del medi ambient com en qualsevol disciplina o especialitat. Seguidament us mostrem alguns dels congressos i workshops més importants:


Special Issue on "Bioenergy Research and Application"


Brokerage Event de l'Smart City Expo World Congress

SMARTGREENS 2018

10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018

5th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Change ESCC 2018

International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability

Understanding the bioavailability of micronutrients and bioactive compounds for improved public health 

 
 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Grau de Ciències Ambientals Cristina Palet +34 93 581 3475

coordinacio.ciencies.ambientalsarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona