A continuació, us mostrem una sèrie d'enllaços que corresponen a convocatòries de beques de col·laboració i ajuts de diferent naturalesa vinculades amb la UAB o la vostra facultat:

Education New Zeland - Beca "Dream NEW"
 

Voluntariat amb Fundació Autònoma Solidària

Premis d'Excel·lència Energètica, de l'Institut Català d'Energia

Premis Xarxes Excel·lència MINECO per TFG i TFM

Ajuts i col·laboracions curs 2016-2017
 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Grau de Ciències Ambientals Cristina Palet +34 93 581 3475

coordinacio.ciencies.ambientalsarrobauab.cat

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona