Ciències Ambientals > Estudis > Col·laboracions, ajuts i premis

A continuació, us mostrem una sèrie d'enllaços que corresponen a convocatòries de beques de col·laboració i ajuts de diferent naturalesa vinculades amb la UAB o la vostra facultat:

Voluntariat amb Fundació Autònoma Solidària


Premis d'Excel·lència Energètica, de l'Institut Català d'Energia

Premis Xarxes Excel·lència MINECO per TFG i TFM

Ajuts i col·laboracions curs 2016-2017
 

Facultat de Ciències Informació d'interès per als estudiants de Ciències

 

Facultat de Biociències Informació d'interès per als estudiants de Biociències

 

Biblioteques Web de les biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Grau de Ciències Ambientals Cristina Palet +34 93 581 3475

coordinacio.ciencies.ambientalsarrobauab.cat

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona