Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau estudis clàssics (informació general)

Grau d'Estudis Clàssics

Informació general

Centre docent

Presentació

La cultura grecoromana ha estat la llavor del món occidental. La transmissió, l'estudi i la interpretació de les seves manifestacions filosòfiques i estètiques al llarg dels segles han estat el fonament de l'aproximació als grans problemes humans. Especialment, el coneixement de les llengües grega i llatina ha estat sempre la base indispensable per a l'estudi no tan sols al camp de la lingüística sinó també als àmbits de la literatura, la filosofia i les humanitats en general.

El domini de la cultura i les llengües clàssiques capacita per a la docència i la recerca, la traducció, el treball a biblioteques, arxius i museus, l'exercici de l'arqueologia, l'estudi de la història o la incorporació al món editorial, entre d’altres opcions.

Al llarg de la carrera, els estudiants del Grau d'Estudis Clàssics analitzen les principals realitzacions del món grecoromà (i la lingüística indoeuropea) tot adquirint amplis coneixements filològics, lingüístics, literaris, històrics i culturals. Es familiaritzen també amb l'ús d'eines informàtiques aplicades al seu àmbit científic i professional. D'aquesta manera, adquireixen una profunda capacitat crítica per afrontar els fenòmens culturals des del domini dels arrels socials i lingüístics de l'antiguitat grega i llatina.

Coordinador i equip de coordinació

Sebastià Giralt Soler
93 581 83 99
sebastia.giralt@uab.cat

Formació complementària

A aquells estudiants que tenen un nivell baix de grec o de llatí (o bé nivell zero) se'ls donarà una atenció preferent i personalitzada durant el primer semestre.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees  (Erasmus+): França, Alemanya, Itàlia, Grècia, Croàcia i Portugal.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue).
Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi).

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona