UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2017-2018 exceptuant les guies del curs 2016-17 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101808 - Ciències Psicosocials  CAT ESP

101796 - Comunicació i TIC  CAT ESP

101778 - Cultura, Societat i Salut  CAT ESP

101797 - Estructura del Cos Humà  CAT ESP

101789 - Funció del cos Humà I  CAT ESP

101788 - Funció del cos Humà II  CAT ESP

101820 - Metodologia científica i bioestadística  CAT ESP

101821 - Nutrició  CAT ESP

101805 - Bases Ètiques, Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria  CAT ESP

101803 - Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria  CAT ESP

2n curs

101807 - Comunicació Terapèutica  CAT ESP

101774 - Farmacologia  CAT ESP

101806 - Bases Metodològiques de la Infermeria  CAT ESP

101794 - Cures en Infermeria a l'Adult I  CAT ESP

101795 - Cures en Infermeria al Procés d'Envellir  CAT ESP

101804 - Educació per a la Salut  CAT ESP

103674 - Pràcticum I  CAT ESP

101786 - Pràcticum II  CAT ESP

101809 - Salut Pública  CAT ESP

3r curs

101793 - Cures en Infermeria a l'Adult II  CAT ESP

101792 - Cures en Infermeria en la Infància, Adolescència i a la Dona  CAT ESP

101791 - Cures en Infermeria en Salut Mental  CAT ESP

101790 - Cures en Infermeria en Situacions Complexes  CAT ESP

101810 - Infermeria i Salut Comunitària  CAT ESP

103675 - Pràcticum III  CAT ESP

103676 - Pràcticum IV  CAT ESP

103677 - Pràcticum V  CAT ESP

4t curs

103678 - Pràcticum VI  CAT ESP

103989 - Treball de Final de Grau  CAT ESP

Optatives

101777 - Addiccions i Toxicomanies  CAT ESP

101817 - Aprendre a viure i acompanyar en el procés de morir  CAT ESP

101773 - Atenció d'Infermeria al Nen i la Família amb Problemes de Salut Infantil  CAT ESP

101772 - Cures d'Infermeria en l'Atenció Primària de Salut Infantil  CAT ESP

104115 - Infermeria i Antropologia de la Medicina  CAT ESP

101776 - Intervencions en Salut Mental  CAT ESP

104112 - Malalties Importades i Infeccions de Transmissió Sexual  CAT ESP

104114 - Metodologia de la Recerca Qualitativa en Ciències de la Salut  CAT ESP

101771 - Pràctiques externes en infància i salut  CAT ESP

103673 - Pràctiques Externes en Salut i Comunitat  CAT ESP

101775 - Pràctiques externes en salut mental al llarg de la vida  CAT ESP

101819 - Pràctiques externes en vellesa i salut  CAT ESP

104116 - Pràctiques Externes Integrades  CAT ESP

104113 - Programes Orientats a la Comunitat  CAT ESP

101818 - Síndromes geriàtriques  CAT ESP