UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2017-2018 exceptuant les guies del curs 2016-17 que s’indiquen entre parčntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipņsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

102970 - Anatomia Humana I  CAT ESP

102969 - Anatomia Humana II  CAT ESP

102993 - Bases Biolņgiques del Cos Humą  CAT ESP

103008 - Biofķsica i Biomecąnica  CAT ESP

102992 - Funció del Cos Humą  CAT ESP

102989 - Metodologia Cientķfica i Bioestadķstica  CAT ESP

103016 - Psicologia Humana  CAT ESP

104098 - Fisioterąpia Bąsica de l'Aparell Locomotor  CAT ESP

104099 - Fonaments de la Fisioterąpia  CAT ESP

2n curs

103015 - Conceptes Clķnics Patolņgics. Tčcniques de Diagnņstic  CAT ESP

103014 - Patologia Medicoquirśrgica  CAT ESP

102985 - Avaluació Clķnica en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor  CAT ESP

102984 - Avaluació Instrumental en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor  CAT ESP

102982 - Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor I  CAT ESP

102988 - Fisioterąpia en Neurologia I  CAT ESP

103005 - Prącticum I  CAT ESP

103004 - Prącticum II  CAT ESP

102996 - Salut Pśblica  CAT ESP

102979 - Tčcniques Terapčutiques en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor  CAT ESP ENG

3r curs

102995 - Anglčs Tčcnic  CAT ESP

102968 - Avaluació i Tractament Fisioterapčutic en Processos Cardiorespiratoris  CAT ESP

102975 - Fisioterąpia en Geriatria  CAT ESP

102981 - Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor II  CAT ESP

102980 - Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor III  CAT ESP

102987 - Fisioterąpia en Neurologia II  CAT ESP

103003 - Prącticum III  CAT ESP

103002 - Prącticum IV  CAT ESP

4t curs

103001 - Prącticum V  CAT ESP

103000 - Prącticum VI  CAT ESP

102990 - Treball de Fi de Grau  CAT ESP

Optatives

102977 - Desenvolupament Psicomotriu del Nen i Fisiopatologia Pediątrica  CAT ESP

102994 - Farmacologia en Fisioterąpia  CAT ESP

102976 - Fisioterąpia en Pediatria  CAT ESP

102978 - Prevenció i Tractament de Fisioterąpia en Processos Vasculars. Prevenció i Tractament del Limfedema  CAT ESP

102971 - Prevenció i Tractament de les Alteracions del Sņl Pelvią  CAT ESP

103007 - Aprofundiment en Ergonomia  CAT ESP

103012 - Cadenes Musculars  CAT ESP

102974 - Fisiologia Cardiorespiratņria  CAT ESP

102999 - Fisiopatologia Neurolņgica Aplicada  CAT ESP

103013 - Fisioterąpia en la Patologia del Raquis  CAT ESP

103988 - Fisioterąpia en la Prevenció i en el Tractament de les Lesions Esportives  CAT ESP

104100 - Fisioterąpia, Histņria i Societat  CAT ESP

103011 - Neurodinąmica  CAT ESP

102991 - Ortopčdia Tčcnica Avanēada  CAT ESP

103006 - Psicomotricitat Normal i Patolņgica  CAT ESP

103009 - Tčcniques de Preparació de Coadjuvants en Fisioterąpia per a la Realització d'Exercici Fķsic  CAT(2016-17) ESP(2016-17)

103010 - Terąpia Manual Osteopątica  CAT ESP

102973 - Tractament Fisioterapčutic del Tņrax  CAT ESP

102998 - Tractament Fisioterapčutic en Neurologia  CAT ESP ENG

102972 - Valoració de la Funció Cardiorespiratņria i Diagnņstic de Fisioterąpia  CAT ESP

102997 - Valoració i Diagnņstic Fisioterapčutic en Neurologia  CAT ESP ENG