UAB

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 17-18

Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,1)
  • Química (0,1)

10,062

Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 6,188
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
5,167
8,250

Codi de preinscripció

21095

Taules d’adaptacions

El Grau de Fisioteràpia impartit en el nostre centre no substitueix la diplomatura, al ser estudis de nova creació no existeixen taules d'adaptació.