UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2017-2018 exceptuant les guies del curs 2016-17 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100475 - Estructura social  CAT ESP ENG

100449 - Fonaments de la psicologia criminal  CAT ESP ENG

100455 - Fonts de dades en criminologia  CAT ESP ENG

100434 - Introducció a la criminologia  CAT ESP ENG

103499 - Introducció al Dret  CAT ESP ENG

100454 - La recerca científica en criminologia  CAT ESP ENG

100472 - Llenguatge criminològic  CAT ESP ENG

100433 - Pedagogia  CAT ESP ENG

100448 - Psicologia social  CAT ESP ENG

100474 - Sociologia general  CAT ESP ENG

2n curs

100452 - Anàlisi de dades  CAT ESP ENG

100460 - Dret penal especial  CAT ESP ENG

100459 - Dret penal general  CAT ESP ENG

100450 - Mètodes quantitatius de recerca en criminologia  CAT ESP ENG

100442 - Policia i seguretat  CAT ESP ENG

100441 - Prevenció de la delinqüència  CAT ESP ENG

100439 - Programes d'intervenció  CAT ESP ENG

100444 - Teories criminològiques  CAT ESP ENG

100436 - Victimologia  CAT ESP ENG

3r curs

103953 - Anàlisi Geogràfica del Delicte  CAT ESP ENG

100470 - Delinqüència econòmica  CAT ESP ENG

100467 - Delinqüència i drogues  CAT ESP ENG

100469 - Delinqüència juvenil  CAT ESP ENG

100458 - Dret penitenciari  CAT ESP ENG

100457 - Dret processal penal  CAT ESP ENG

100451 - Mètodes qualitatius de recerca en criminologia  CAT ESP ENG

100462 - Penologia  CAT ESP ENG

100445 - Política criminal  CAT ESP ENG

100464 - Violència domèstica i delinqüència contra les dones  CAT ESP ENG

4t curs

100463 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

100443 - Avaluació de programes i polítiques públiques  CAT ESP ENG

103952 - Criminologia Comparada  CAT ESP ENG

100471 - Crims contra la humanitat i els drets humans  CAT ESP ENG

100447 - Delinqüència i psicopatologia  CAT ESP ENG

100468 - Delinqüència organitzada  CAT ESP ENG

100453 - Gènere i criminologia  CAT ESP ENG

103551 - Investigació Criminal  CAT ESP ENG

100461 - Penologia comparada  CAT ESP ENG

100435 - Pràcticum extern  CAT ESP ENG

100446 - Psicologia criminal aplicada  CAT ESP ENG

103954 - Seguretat Privada en Àmbits Específics  CAT ESP ENG

100437 - Tècniques de resolució del conflicte  CAT ESP ENG

100438 - Xarxes d'intervenció social  CAT ESP ENG