UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2017-2018 exceptuant les guies del curs 2016-17 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100475 - Estructura social  CAT ESP ENG

100449 - Fonaments de la psicologia criminal  CAT ESP ENG

100455 - Fonts de dades en criminologia  CAT ESP ENG

100434 - Introducció a la criminologia  CAT ESP ENG

103499 - Introducció al Dret  CAT ESP ENG

100454 - La recerca científica en criminologia  CAT ESP ENG

100472 - Llenguatge criminològic  CAT ESP ENG

100433 - Pedagogia  CAT ESP ENG

100448 - Psicologia social  CAT ESP ENG

100474 - Sociologia general  CAT ESP ENG

2n curs

100452 - Anàlisi de dades  CAT ESP ENG

100460 - Dret penal especial  CAT ESP ENG

100459 - Dret penal general  CAT ESP ENG

100450 - Mètodes quantitatius de recerca en criminologia  CAT ESP ENG

100442 - Policia i seguretat  CAT ESP ENG

100441 - Prevenció de la delinqüència  CAT ESP ENG

100439 - Programes d'intervenció  CAT ESP ENG

100444 - Teories criminològiques  CAT ESP ENG

100436 - Victimologia  CAT ESP ENG

3r curs

103953 - Anàlisi Geogràfica del Delicte  CAT ESP ENG

100470 - Delinqüència econòmica  CAT ESP ENG

100467 - Delinqüència i drogues  CAT ESP ENG

100469 - Delinqüència juvenil  CAT ESP ENG

100458 - Dret penitenciari  CAT ESP ENG

100457 - Dret processal penal  CAT ESP ENG

100451 - Mètodes qualitatius de recerca en criminologia  CAT ESP ENG

100462 - Penologia  CAT ESP ENG

100445 - Política criminal  CAT ESP ENG

100464 - Violència domèstica i delinqüència contra les dones  CAT ESP ENG

4t curs

100463 - Treball de recerca  CAT ESP ENG

Optatives

100443 - Avaluació de programes i polítiques públiques  CAT ESP ENG

103952 - Criminologia Comparada  CAT ESP ENG

100471 - Crims contra la Humanitat i els Drets Humans  CAT ESP ENG

100447 - Delinqüència i psicopatologia  CAT ESP ENG

100468 - Delinqüència organitzada  CAT ESP ENG

100453 - Gènere i criminologia  CAT ESP ENG

103551 - Investigació Criminal  CAT ESP ENG

100461 - Penologia comparada  CAT ESP ENG

100435 - Pràcticum extern  CAT ESP ENG

100446 - Psicologia criminal aplicada  CAT ESP ENG

103954 - Seguretat Privada en Àmbits Específics  CAT ESP ENG

100437 - Tècniques de resolució del conflicte  CAT ESP ENG

100438 - Xarxes d'intervenció social  CAT ESP ENG