UAB

Guies docents de les assignatures

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs   21 30 9
Totals 60 141 30 9

Mencions

Menció en Infància i Salut
Menció en Vellesa i Salut
Menció en Salut Mental al Llarg de la Vida
Menció en Salut i Comunitat

Assignatures de formació bàsica i obligatòries


El 1r i 2n cursos s'impartiran a la Facultat de Medicina (Bellaterra). El 3r i 4t cursos s'impartiran a la Unitat Docent de la Vall d'Hebron.

1r curs 2n curs
1r semestre
-Estructura del Cos Humà
-Funció del Cos Humà I
-Ciències Psicosocials
-Metodologia Científica i Bioestadística
-Cultura, Societat i Salut
2n semestre
-Comunicació i TIC
-Funció del Cos Humà II
-Nutrició (1)
-Bases Ètiques i Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria
-Evolució de les Cures i Pensament Infermer
-Comunicació Terapèutica
1r semestre
-Bases Metodològiques de la Infermeria
-Farmacologia
-Cures Infermeres a l'Adult I
-Salut Pública (2)
-Cures d'Infermeria en el Procés d'Envellir
 2n semestre
-Pràcticum I
-Educació per a la Salut
-Pràcticum II
3r curs 4t curs
1r semestre
-Cures en Infermeria en Salut Mental
-Cures en Infermeria a l'Adult II
-Pràcticum III i IV
2n semestre
-Cures en Infermeria en la Infància, l'Adolescència i a la Dona
-Cures en Infermeria en Situacions Complexes
-Infermeria i Salut Comunitària
-Pràcticum V
-Treball de Final de Grau
1r semestre
- Pràcticum VI

(1) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Dietètica.
(2) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Salut Ambiental.

Assignatures optatives

4t curs
- Pràctiques Externes Integrades
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari. 
Menció en Infància i Salut Menció en Vellesa i Salut
- Atenció d'Infermeria al Nen i la Família amb Problemes de Salut Infantil / 6 cr.
- Cures d'Infermeria en l'Atenció Primària de Salut Infantil / 3 cr.
- Pràctiques Externes en Infància i Salut / 12 cr.(*)
- Infermeria i Antropologia de la Medicina / 6 cr.
- Metodologia de Recerca Qualitativa en Ciències de la Salut / 3 cr.
- Programes Orientats a la Comunitat / 3 cr.
- Pràctiques Externes en Vellesa i Salut / 12 cr.(*)
- Síndromes Geriàtriques / 6 cr.
- Infermeria i Antropologia de la Medicina / 6 cr.
- Aprendre a Viure i Acompanyar en el Procés de Morir / 6 cr.
Menció en Salut Mental al Llarg de la Vida Menció en Salut i Comunitat
- Addiccions i Toxicomanies / 3 cr.
- Intervencions en Salut Mental / 6 cr.
- Pràctiques Externes en Salut Mental al Llarg de la Vida / 12 cr. (*)
- Infermeria i Antropologia de la Medicina / 6 cr.
- Metodologia de Recerca Qualitativa en Ciències de la Salut / 3 cr.
- Programes Orientats a la Comunitat / 3 cr.
- Pràctiques Externes en Salut i Comunitat / 12 cr. (*)
- Infermeria i Antropologia de la Medicina / 6 cr.
- Metodologia de Recerca Qualitativa en Ciències de la Salut / 3 cr.
- Malalties Importades i Infeccions de Transmissió Sexual / 6 cr.

(*) Obligatòria de menció. En cas de no cursar una menció, l'estudiant ha de cursar l'assignatura Pràctiques Externes Integrades obligatòriament.

Calendari d’implantació

CURS ANY IMPLANTACIÓ
1er Grau 2009/10
2on Grau 2010-11
3er Grau 2011-12
4rt Grau 2012-13