UAB

Matrícula de 1r curs, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la matrícula de 1r curs

Sessió informativa de matrícula

Els alumnes de nou accés de Medicina poden assistir a una sessió de benvinguda, el dia 12 de juliol de 2017, a les 10h, a l’aula M5-002. En aquesta sessió es donarà la benvinguda i s’explicaran algunes característiques específiques del Grau en Medicina.

Aquesta sessió no és informativa de matrícula. Es pot trobar tota la informació necessària de matrícula en aquesta mateixa web.

Dates de matrícula

-Matrícula d'estudiants assignats en primera preferència: del 13 al 18 de juliol de 2017.
-Matrícula de reclamacions i assignació definitiva: 18 de juliol de 2017.
-Matrícula de la segona assignació de places: del 25 al 27 de juliol de 2017
-Matrícula primera reassignació de juny: 7 i 8 de setembre de 2017

Per saber el dia i l’hora s'haurà de consultar el llistat que publicarem aquí a partir de l’11 de juliol de 2017.

La matrícula es realitzarà a les aules informàtiques. Abans, cal passar pel Suport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat per recollir la documentació de la matrícula.

No es pot garantir que l’alumne, que no vingui el dia i hora que té assignat, pugui fer la matrícula.
En cas de no poder venir  a la sessió assignada i venir a una altra (sempre dins del període de matrícula assignat en funció de la preferència) s’hauran d’esperar segons la disponibilitat de l’aula de matrícula.

Citacions Matrícula Medicina Juliol 2017 (alumnes admesos en 1a preferència)
Citacions Matrícula Medicina Juliol 2017 (altres preferències)
Citació de matrícula. Segona assignació 2017
Citació de Matrícula 1a reassignació de juny
Citació de Matrícula 2a reassignació de juny
Citació de Matrícula 3a reassignació de juny
Citació de Matrícula 4a reassignació de juny
Citació de Matrícula 5a reassignació de juny
Citació de Matrícula 6a reassignació de juny

Lloc

La matrícula es realitzarà a les aules informàtiques. Abans, cal passar pel Suport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat per recollir la documentació de la matrícula.

Més informació

Documentació per a la matrícula
Consulteu a l'apartat "documentació" per saber què cal portar per a la matrícula.

Autoritzacions per a la matrícula
En el cas que no puguis fer la matrícula personalment, hauràs d'autoritzar per escrit a una altra persona. En el document hi hauran de constar les teves dades personals i la teva signatura. S'haurà de presentar, també, l'original o bé una fotocòpia compulsada del DNI de la persona autoritzada; així com una fotocòpia del teu DNI que s'haurà de lliurar amb l'autorització signada.

Recomanacions via lenta
En el cas d'optar per una matrícula en règim parcial, el mínim de crèdits a matricular són 30. Consulteu les recomanacions de matrícula per aquests casos.

Credencial becari
Els alumnes que vulguin realitzar la matrícula amb la condició de becaris hauran de sol·licitar prèviament una acreditació de caràcter econòmic a l'AGAUR. Aquesta acreditació només té validesa per al moment de la matrícula però els alumnes hauran de sol·licitar la beca (Ministeri Educació i Equitat) igualment, quan s’obri el període.

Informació relacionada

Sol·licitud de reconeixement de crèdits
Els alumnes que tinguin estudis universitaris iniciats (o un CFGS finalitzat amb reconeixement) hauran de sol·licitar el reconeixement de crèdits abans del 15 de setembre de 2017. Per al reconeixement caldrà omplir la sol·licitud, abonar a la gestió acadèmica la taxa de 54,54 euros amb targeta, i aportar la documentació (certificat acadèmic, programes i pla d'estudis segellat)

Anul·lació de matrícula
La data límit per sol·licitar l’anul·lació total de matrícula és el 24 d'octubre de 2017. Els alumnes que hagin estat admesos a uns altres estudis, per reassignació, en el procés de preinscripció i vulguin anul·lar la matrícula, hauran d’enviar la sol·licitud d’anul·lació, fotocòpia de la matrícula del centre on li ha estat reassignada la plaça, document acreditatiu del pagament de la matrícula i una carta d’assignació definitiva, a l’adreça:
Gestió Acadèmica
Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Modificació de matrícula
El període per modificar assignatures del primer semestre, del segon, o anuals, és del 18 al 24 de setembre de 2017. Els alumnes hauran de realitzar una automodificació de matrícula.
En el segon semestre hi ha un nou període d’automodificació de matrícula, del 5 a l'11 de febrer de 2018, només per assignatures del segon semestre.