Presentació

Vídeo del Grau de Prevenció i Seguretat Integral

Consulta tota la informació de matrícula


El grau en Prevenció i Seguretat Integral respon a les necessitats laborals del mercat formant professionals de la seguretat amb un perfil multidisciplinari enfocat a la prevenció. Aquest grau capacita l'estudiant per desenvolupar tasques en els tres grans sectors de la prevenció i la seguretat: el sector públic, el sector privat i la indústria tecnològica.
 
Els estudis, amb una alta inserció laboral (del 95 %, amb un 73 % dels graduats en càrrecs directius i tècnics) i amb l'opció de pràctiques remunerades, es poden cursar en modalitat presencial i en format 100 % online (consulteu aquí la fitxa del grau en línia), i faciliten la polivalència dels graduats per augmentar les seves possibilitats d’accés a un dels sectors amb més oportunitats de feina.

Els graduats seran professionals capaços de donar una resposta eficient a diferents processos de presa de decisions propis del sector de la prevenció i la seguretat, com ara els relacionats amb aspectes econòmics, administratius i de gestió de recursos humans o amb àmbits tecnològics.

A l'apartat El Grau en Xifres podeu consultar dades estadístiques sobre la titulació.

El grau en Prevenció i Seguretat Integral ha estat acreditat per l'AQU i ha rebut el segell d'excel·lència en l'apartat d'informació pública.

Perfil de l’estudiant

El grau en Prevenció i Seguretat Integral s'adreça als estudiants interessats en l'àmbit de la gestió de la seguretat, el medi ambient, la qualitat i la responsabilitat social i corporativa, tant en el sector públic com en el privat.  Ha de tenir capacitat d'anàlisi, capacitat per prendre decisions en situacions de pressió i capacitat d'organització, de planificació, de relació i de dinamització d'equips humans.

Sortides professionals

- Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals en les tres especialitats:

  • Higiene,
  • Ergonomia i
  • Seguretat Industrial.
- Cap de seguretat.
- Director de seguretat.
- Detectiu privat.
- Assessorament i consultoria a empreses.
- Assessorament i consultoria a administracions públiques.
- Ciberseguretat.
- Protecció de dades.
- Risc tecnològic.
- Seguretat ciutadana.
- Proteccció civil.
- Trànsit i seguretat viària.
- Qualitat.
- Medi ambient.
- Prevenció d'incendis.
- Gestió de la comunicació.
- Continuïtat del negoci.
- Responsable de compliment normatiu (compliance officer)
- Accés, segons els sistemes de selecció de les diferents administracions públiques, a les forces i els cossos de seguretat, extinció d'incendis o protecció civil.Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

El model d’avaluació respon a l’avaluació continuada on l’alumnat haurà de realitzar diferents proves per acreditar l’assoliment dels coneixements i de les competències. Es realitza un seguiment individual de l’alumnat.

Horaris

La docència s’imparteix a la tarda existint la possibilitat de realitzar les classes desdoblades en dissabte per ajudar a conciliar la vida laboral amb els estudis.

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic Grau de Prevenció i Seguretat Integral

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola de Prevenció i Seguretat Integral (centre adscrit)
http://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21054
60 places
Nombre de crèdits: 240 ECTS
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 95 euros
Presencial
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi:

Temps complet, temps parcial i possibilitat de via lenta.

Títol que s'obté: graduat/da en Prevenció i Seguretat Integral
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició