UAB

Presentació

Coneix el Grau de Llengua i Literatura Catalanes

El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UAB té per objectiu formar els estudiants en aquestes disciplines del saber humanístic. Aquests estudis abracen el coneixement sincrònic i diacrònic de la llengua catalana i l'estudi històric i crític de la literatura catalana.

El grau també proporciona els instruments necessaris perquè els coneixements adquirits s'apliquin al món professional que acull els graduats en Llengua i Literatura Catalanes: l'ensenyament, la planificació i l'assessorament lingüístics, la gestió del multilingüisme, la integració lingüística dels immigrants, la societat de la informació, les tecnologies de la comunicació, la gestió del patrimoni literari i la indústria editorial.

Amb aquesta formació, l'estudiant assolirà una àmplia base científica i metodològica transversal, polivalent i humanística.  Aquest bagatge donarà a l’estudiant la capacitat d'investigar i de crear coneixements de llengua i de literatura catalanes. Alhora, podrà fer, amb eficàcia i competència, aportacions del seu àmbit de formació per a atendre les necessitats d’una societat com l’actual, plural i sotmesa a canvis profunds.

En funció de l’interès de cada estudiant, aquest grau inclou l’especialització en un àmbit segons la menció escollida (de Llengua Catalana, de Literatura Catalana, de Literatura Comparada o de Lingüística).

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:
 

 • Interès per la llengua, la literatura i la cultura en general.
 • Bona expressió oral i escrita.
 • Capacitat de síntesi i de comprensió.
 • Domini instrumental de la llengua.
 • Capacitat d'interpretació i de raonament.
 • Capacitat per a relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.
 • Àmplia visió del món.

Sortides professionals

Els sectors principals d'ocupació són:

 • Docència en centres d'ensenyament públics o privats (secundària, batxillerat, universitat), en acadèmies d'idiomes i centres d'educació d'adults.
 • El món editorial (producció, correcció, traducció).
 • La crítica literària i l'assessorament tècnic en agències literàries.
 • La recerca (universitats, instituts de filologia i lingüística, arxius i biblioteques).
 • Gabinets de normalització lingüística.
 • Dinamització lingüística i gestió cultural.
 • La societat de la informació (redacció i col·laboració en premsa, en ràdio i en televisió, i redacció de continguts per a empreses d'Internet, etc.).
 • Administració pública.
 • Aules d'acollida.
 • Empreses diverses.

Coordinador i equip de coordinació

Jaume Aulet Amela
Tel. 93 586 80 78
coordinacio.grau.catala@uab.cat

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Un sol torn de matí i tarda.

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
http://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21031
50 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2017
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Llengua i Literatura Catalanes
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició