UAB

Presentació

El grau de Bioinformàtica es troba en un punt de confluència entre la informàtica, les ciències biomèdiques, la física i la química. Es tracta d'una àrea de recerca que aplica la informàtica i les tecnologies de la informació al processament de dades del camp de la biologia.

Els investigadors i els professionals del camp de la biomedicina i d'altres àrees de les ciències de la vida sovint es troben davant d'una sobrecàrrega de dades procedents de molts i diversos dispositius. La capacitat de processar, visualitzar i analitzar aquesta gran quantitat de dades ofereix oportunitats increïbles per millorar els nostres coneixements sobre biologia i per continuar avançant en els camps de la medicina, l'agricultura i la indústria alimentària. El principal repte al qual s'enfronten els professionals d'aquest camp és aconseguir que tots aquests nous descobriments es tradueixin més ràpidament en millores per a la salut, una atenció sanitària més eficaç i un progrés econòmic i social més gran de la societat.

El grau de Bioinformàtica combina habilitats matemàtiques, modelatge computacional i coneixements biològics amb un enfocament interdisciplinari i una atenció especial a les aplicacions biomèdiques.


La matrícula d'aquest grau interuniversitari es fa a la universitat coordinadora: www.upf.edu 

Sortides professionals

La recerca i l'anàlisi de dades bioinformàtiques abasta un ample ventall d'àmbits de les biociències, la biomedicina, la indústria farmacèutica i les dades massives (big data):

- Biociències: processament i interpretació de dades genòmiques i òmiques en el sector alimentari i agropecuari per millorar la genètica d'animals i plantes i obtenir nous productes biotecnològics. Empreses de serveis genètics (seqüenciació, microxips, anàlisis genòmiques, bioinformàtica) i biotecnològiques.

- Biomedicina: integració de dades òmiques i clíniques per progressar en la medicina de precisió en hospitals i biobancs.

- Farmacologia: gestió i anàlisi de dades químiques, farmacològiques, toxicològiques i clíniques al llarg del procés de descoberta, desenvolupament i utilització de nous fàrmacs.

- Computació de dades massives (big data): anàlisi i integració simultànies de milers de genomes i altres conjunts de dades massives que generen les tecnologies d'alt rendiment.

Una altra sortida és l'educació i la docència en universitats, centres d'ensenyament mitjà i institucions.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Biociències
http://www.uab.cat/biociencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: Per determinar
40 places
Nombre de crèdits: 180
Durada: 3 anys
Universitat coordinadora: Universitat Pompeu Fabra
Idioma: Anglès.
Preu per crèdit: 146 euros
Títol que s'obté: graduat/da en Bioinformàtica
Biociències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició