UAB

Presentació

Grau de Relacions Internacionals
El grau de Relacions Internacionals de la UAB és l'únic del sistema universitari català impartit per una universitat pública en l'única Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de Catalunya, creada el 1986. El grau de Ciència Política i Gestió Pública sempre ha tingut un itinerari de Relacions Internacionals, el més seguit pels estudiants. A partir del curs 2018-2019, la Facultat ofereix el grau de Relacions Internacionals i també el grau de Ciència Política i Gestió Pública. Cal dir, a més, que la UAB, i en concret la Facultat, compta amb el grup de docents i investigadors especialitzats en Relacions Internacionals més important de Catalunya en nombre i en qualitat, i el segon més important de l’Estat.
 
El grau, que s’imparteix combinant anglès, català i castellà, proporciona una formació analítica, empírica i pràctica, amb una orientació científica i alhora professionalitzadora, i, com la resta de la Facultat, ofereix moltes possibilitats de mobilitat internacional durant els estudis.

Els estudis s’estructuren de manera que puguin assolir-se quatre objectius principals:
  1. Una formació bàsica que permet a l’estudiant conèixer, comprendre i analitzar amb rigor la realitat política internacional, en les diferents dimensions i àrees, actors i interaccions, tant interestatals com transnacionals.
  2. Proporcionar les habilitats metodològiques i instrumentals necessàries per intervenir en la societat internacional i transnacional, un entorn canviant i multilingüe que exigeix perspectives multidisciplinàries i reciclatge constant.
  3. Fomentar l’assumpció dels valors democràtics propis de persones lliures i respectuoses amb els drets humans, la igualtat d’oportunitats, el respecte pel medi ambient i la resolució pacífica dels conflictes.
  4. Una formació integral en els diversos àmbits de la disciplina per tal de consolidar un perfil professional plural, tant acadèmic i de recerca com en l’àmbit administratiu i professional.

Perfil de l’estudiant

Les persones que vulguin cursar aquests estudis han d’estar interessades en la vida internacional, concretament en les diferents manifestacions polítiques, diplomàtiques, socioeconòmiques, de seguretat, mediambientals i culturals, habitualment entrellaçades en l’actual món globalitzat.

Han de ser persones disposades a conèixer i a incidir en les principals manifestacions de la societat internacional i transnacional, caracteritzada per la interacció d’actors públics i privats en un entorn on les regles del joc són menys determinants que en la política interna. Cal també, però, que estiguin interessades a conèixer les principals manifestacions de la política interna (institucions i sistemes, comportaments polítics individuals i col·lectius, idees i moviments socials).

Per cursar aquest grau es recomana tenir esperit crític, interessos amplis, transversals i integradors i capacitat d’anàlisi i de síntesi de dades. Finalment, un bon nivell d’expressió oral i escrita i de coneixements de la llengua anglesa de nivell B2, adquirits abans o durant la carrera, els permetrà optimitzar el seu aprenentatge i, posteriorment, rendibilitzar els estudis en l’exercici professional. Cal recordar que un 50 % de les assignatures, aproximadament, s’ofereixen en anglès.

Sortides professionals

Les persones graduades tenen moltes possibilitats d’ocupabilitat com a conseqüència de la doble orientació, acadèmica i professional, d’aquesta titulació, i també pel creixent interès i demanda en l’àmbit públic i privat de persones formades en temes internacionals.

Poden exercir professionalment en l’àmbit públic, en institucions espanyoles i organitzacions de diferents àmbits, nacionals i internacionals, en empreses privades i en el món de les organitzacions no governamentals i solidàries. També tenen les condicions adients per optar pel camí de la docència o la diplomacia.

Com a referència, les persones titulades de la menció de Relacions Internacionals del grau de Ciència Política i Gestió Pública, del màster de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, i del doctorat Politics, Policies and International Relations, tots impartits des de fa anys a la Facultat, abans del nou grau, tenen càrrecs rellevants en el Parlament Europeu (com a parlamentaris o tècnics), en la Comissió Europea, en la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat i a les Nacions Unides i altres organismes internacionals.

Coordinador i equip de coordinació

Dr. Oriol Costa Fernández   Tel. 93 581 1726  Oriol.Costa@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Les activitats d’avaluació utilitzades a la titulació són: lliurament de treballs i informes, controls de lectura de textos, exàmens, defensa oral de pràctiques, assistència i participació activa a classe, projecte, informe d’evolució i memòria del treball de final de grau, pòster, resum executiu i presentació pública del TFG, memòria de pràctiques, informe del tutor de l’empresa.
 
Addicionalment, cal dir que hi ha una coordinació de la titulació i un equip orientador i de seguiment de l’alumnat des que entra a la Facultat, que és especialment amatent i actiu per tal d’assessorar els nous alumnes els dos primers anys.

Horaris

Matí i tarda

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
http://www.uab.cat/politiques-sociologia/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: Per determinar
50 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Angles, català i castellà.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes: Pendent d'informar
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi:

Dedicació a temps complet. També s'ha previst la possibilitat d'un règim a temps parcial.

Títol que s'obté: graduat/da en Relacions Internacionals
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició