Horaris i aules

Horaris i aulari


A partir del curs acadèmic 2017-2018 la consulta dels horaris i de l'aulari es realitzarà a través del mòdul Consulta d'Horaris.

Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat.