Informes d'acreditació 2016


Informes d'Acreditació 2016

Els tres graus que s’imparteixen a la Facultat, el Grau en Comunicació Audiovisual; el Grau en Periodisme i el Grau en Publicitat i Relacions Públiques, han superat amb èxit el procés d’acreditació per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) de la Generalitat de Catalunya.

De la mateixa manera, el Máster Universitario en Contenidos de Comunicación Audiovisual y Publicidad i el Máster Universitario en Medios, Comunicación y Cultura, també han obtingut una valoració favorable.

Informe d'Acreditació de Grau de Comunicació Audiovisual

Informe d'Acreditació de Grau de Periodisme


Informe d'Acreditació de Grau de Publicitat i RRPP


Informe d'Acreditació del Máster Universitario en Contenidos de Comunicación Audiovisual y Publicidad

Informe d'Acreditació del Máster Universitario en Medios, Comunicación y Cultura


Certificat d'Acreditació de Grau de Periodisme

Certificat d'Acreditació de Grau de Publicitat i RRPP

Certificat d'Acreditació de Comunicació Audiovisual

Certificat d'Acreditació del Master Universitari en  Continguts de Comunicació i Publicitat

Certificat d'Acreditació del Master Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura