Curs 2017-2018

ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS

Oferta de places

Titulació     Places
Grau de Periodisme 14
Grau de Publicitat i Relacions Públiques 4
Grau de Comunicació Audiovisual 4


Calendari


Període de sol·licitud d'accés: de l'1 al 31 de març de 2017
Data límit per presentar documentació: 18 d'abril de 2017
Publicació de la resolució d'admissió: 16 de juny de 2017
Matriculació: a determinar
Publicació, si escau, de les places vacants: l'endemà de la darrera data de matriculació


Lloc on presentar la sol·licitud i la documentació

Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació (pots consultar l'horari aquí)

També pots enviar-la per correu certificat a:

Facultat de Ciències de la Comunicació
Gestió Acadèmica

Edifici I - Carrer de la Vinya s/n
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 

AVÍS: Les persones que no han estat admeses poden passar per la gestió acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 10 de setembre de 2017, data d'acabament del curs pel qual s'ha sol·licitat l'accés. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció d'aquesta documentació.

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió. Curs 2018-2019