Cursos d'especialització en Arxivística i Gestió de Documents

 
Cursos Online
 
Inici
 

Fitxa del Programa

Preu
 

Díptic Informatiu

Sol·licitud d'Informació
Curs en Implantació de Sistemes de Gestió per als Documents segons la Norma ISO 30300/30301 Del 10 de maig
al 7 de juliol de 2018
580€
Matriculació 
Més informació
Curs en Auditoria de Sistemes de Gestió per als Documents segons la Norma ISO 30301 Data a determinar
580€
Matriculació
Més informació
Curs en Arxius i Drets Humans: Referents Internacionals en Contextos de Postconflicte Del 5 de juny de 2018
al 5 de març de 2019
208€
Matriculació 
Més informació
Curs en Gestió de Documents i Arxiu a l'Empresa Data a determinar   - €   Més informació

Podeu consultar més cursos d'especialització al web de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.