Reconeixement acadèmic de crèdits


En el marc de l'espai europeu d'educació superior (EEES) i només per als estudis de grau, la UAB t'ofereix la possibilitat d'obtenir crèdits ECTS pel fet de participar en activitats universitàries no programades en el marc del pla d'estudis.

Aquestes activitats poden ser de caràcter cultural i de participació, esportives, solidàries i de cooperació. També es pot reconèixer la formació en terceres llengües. Aquests crèdits es poden obtenir al llarg de tota la titulació, independentment del curs en què estiguis matriculat.

Des de diversos serveis i entitats vinculats a la UAB es proposen les activitats per a cada curs:

Sol·licitud de reconeixement acadèmic
Cercador d'activitats amb reconeixement acadèmic
 Culturals i de participació 
Esportives
Solidàries i de cooperació
Terceres llengües

Unitat d'Estudiants i de Cultura


La UAB vehicula a través de la Unitat d'Estudiants i Cultura les activitats culturals i de participació universitària. La Unitat d'Estudiants i Cultura (UEC) s'organitza en tres àmbits: Cultura en Viu, Participació i la Unitat d'Assessorament Psicopedagògic.

Pots trobar la informació de totes les activitats que organitzen a la pàgina de la UEC.

CONTACTA

Punt d'informació
+ 34 93 581 11 11

Enviar correu

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona