Estudiants

Serveis en xarxa

Serveis en xarxa

La Universitat Autònoma de Barcelona treballa, impulsa i desenvolupa l'aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per a tota la comunitat universitària. Actualment s'estan preparant nous sistemes, plataformes i aplicacions de suport d'acord amb les necessitats de la nostra xarxa educativa.

Campus Virtual de la UAB

serveis en xarxa - campus virtual

El Campus Virtual és una plataforma informàtica d'ús docent, basada en Moodle, que proporciona un Entorn Virtual d'Aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials.

 

Secretaria Virtual

Secretaria Virtual (Automatrícula, Beques, Consulta d'expedient, Preinscripció... ).
La comunitat universitària disposa d'una oficina virtual que els permet gestionar i fer consultes des de la intranet.

També trobareu un catàleg de procediments a la Seu Electrònica.

 

Xarxa de biblioteques

Accés als catàlegs, recursos i aplicacions de la Xarxa de Biblioteques de la UAB.
Metacercador de recursos electrònics Trobador (permet fer cerques simultànies). 

Dipòsit Digital de Documents (DDD)

El Dipòsit Digital de Documents és l'eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i administrativa de la universitat, alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB.

 

Aules virtuals

Les Aules Virtuals us ofereixen la possibilitat de treballar des de casa.


 

Aules Moodle

Les Aules Moodle ofereixen un altre entorn d'aprenentatge, i estant totalment integrades dins el Campus Virtual.


 

Blogs de la UAB

Blogs de la UAB és una eina de publicació de blogs que us permetrà mantenir el vostre diari personal o de difusió a la UAB.


 

Pàgines de la UAB

Les Pàgines de la UAB són una eina per a la creació i manteniment de pàgines web que us permetrà, de forma molt senzilla, estructurar i editar-ne els continguts.

 

OpenCourseWare de la UAB

L'OpenCourseWare de la UAB és un espai web que conté materials docents creats per professors per a la formació superior i que té per objectius proporcionar un accés lliure, senzill i coherent als materials i crear un moviment flexible basat en un model de treball en xarxa.

 

Els vídeos de la UAB

serveis en xarxa - uabtube

Els vídeos de la UAB ofereixen un catàleg de vídeos acadèmics, institucionals, de divulgació i d'interés pel conjunt de la comunitat universitària.

 

Polimèdia

serveis en xarxa - polimedia

Polimèdia és un sistema dissenyat per a la creació de continguts educatius multimèdia d'alta resolució. El producte final és un vídeo mp4 que mostra l'orador interactuant amb el contingut digital que presenta.

 

ReDi

El ReDi és un sistema de gestió, edició i publicació de revistes electròniques i documents periòdics a internet.


 

OpenMeeting

L'OpenMeeting és una plataforma interactiva de videoconferències per a sessions a distància.


 

Enquestes

L'eina d'Enquestes permet la creació i recollida d'opinions i dades d'interés pel conjunt de la comunitat universitària.


 

WIFI

La xarxa sense fils us permet l'accés des de qualsevol ubicació del campus. 

Intranet de la UAB

La Intranet és un portal exclusiu per a membres de la comunitat universitària (estudiants i personal de la UAB).


 

Correu i serveis al núvol

Servei de correu redireccionable a adreces personals i d'altres serveis al núvol per a Estudiants i Personal de la UAB.

 


 

Centre d'Assistència i Suport (CAS)

Us podeu adreçar al Centre d'Assistència i Suport (cas@uab.cat) quan tingueu un dubte, un problema o una incidència d'àmbit informàtic relacionat amb els serveis que us ofereix la UAB.