A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Tfm 


Treball fi de Màster (TFM)

A l’apartat de Pla d’Estudis de la fitxa de cada Màster oficial trobareu la informació relativa a tot el procés de Treball fi de Màster: elecció temàtica i matriculació, desenvolupament i seguiment, orientació i estructura de la memòria, lliurament i defensa, criteris d’avaluació, calendari previst, estructura que ha de tenir el treball, i altres informacions importants.
 
Registre del títol del TFM

Per normativa de la UAB, i per tal de que als expedients dels alumnes hi consti a tots els efectes, és necessari que els estudiants proporcionin amb el temps suficient, el títol del seu Treball Fi de Màster.

L’estudiant serà el responsable d’entregar la sol·licitud de registre del títol del TFM, a la Gestió Acadèmica del centre i obligatòriament haurà de tenir el vist i plau del professorat resposable del Treball.

El calendari per al registre del títol, durant el curs 2017/18, és el que segueix, segons la convocatòria en la que es presentarà el treball:

Febrer: del 29 de gener al 5 de febrer
Juny: del 14 al 26 de juny
Setembre: del 4 al 7 de setembre

La sol·licitud ha de ser signada per l’alumne i per el seu tutor o tutora. Es pot presentar presencialment a la Gestió Acadèmica.

També, es pot enviar per correu ordinari, o escanejada per e-mail, des de l’adreça de correu electrònic que teniu assignat per la UAB (e-campus.uab.cat), a l’adreça ga.c.educacio@uab.cat.
És imprescindible entregar la sol·licitud, en els períodes fixats. Fora d’aquest terminis no serà possible garantir que es pugui incorporar el títol a l’expedient de l’alumne.

Formulari de sol.licitud
 

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona