A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Preguntes freqüents  Calendaris 
Treball de Fi de Grau
Mencions
Plans d'Estudi
 Calendaris 

Calendaris


 1. Quan puc fer  la preinscripció universitària per accedir als estudis de Grau?
 2. Quan puc fer la sol·licitud d’admissió als estudis de Màsters oficials?
 3. En quina data és fa la preinscripció del Màster de Secundària?
 4. Sóc alumne de nou ingrés, quan haig de fer la meva matrícula?
 5. Sóc alumne de la Facultat, quan puc fer l’automatrícula?
 6. Quan comencen les classes?
 7. Quan puc sol·licitar l’accés per canvi d’estudis (trasllat d’expedient)?
 8. Quan puc sol·licitar les  proves d’aptitud (requisits formatius complementaris) per a l’homologació del meu títol estranger?
 9. Quan puc sol·licitar modificació de matrícula?
 10. Quan puc sol·licitar l’anul·lació de matrícula?
 11. Quan puc sol·licitar plaça en el programa de Mobilitat/Intercanvi que m’interessa?
 12. Quan es tanquen les Actes?
 13. On puc consultar els dies no lectius d’aquest curs acadèmic?
 
Consulta el calendari administratiu de la Facultat
Consulta el calendari academicoadministratiu de la UAB
Consulta el calendari docent
 
 

1. Quan puc fer  la preinscripció universitària per accedir als estudis de Grau?
 
Pots consultar les dates de preinscripció al calendari academicoadministratiu de la UAB i al web de preinscripció universitària.

Més informació 
 
2. Quan puc fer la sol·licitud d’admissió als estudis de Màsters oficials?
 
Pots consultar les dates de preinscripció al calendari academicoadministratiu de la UAB i, més concretament, a la informació d’admissió de cada Màster oficial, publicada al web de la Facultat (Estudis): Admissió→Calendari→Calendari d'admissió del centre docent.

Més informació 
 
3.  En quina data és fa la preinscripció del Màster de Secundària? 
 
Pots consultar les dates de preinscripció al calendari academicoadministratiu de la UAB i al  web del Màster.

Més informació 
 
4. Sóc alumne de nou ingrés, quan haig de fer la meva matrícula?
 
Tota la informació sobre la matrícula d’alumnes de nou accés la pots trobar a la web de la Facultat, a l’apartat Matrícula, de la pestanya Informació Acadèmica. Cal que seleccionis els teus estudis i podràs accedir a tota la informació.

Més informació 
 
5. Sóc alumne de la Facultat, quan puc fer l’automatrícula?
 
Tota la informació sobre la matrícula d’alumnes de la Facultat la pots trobar al web de la Facultat, a l’apartat Matrícula - Estudiants de la UAB, de la pestanya Informació Acadèmica. Cal que seleccionis els teus estudis i podràs accedir a tota la informació.

Més informació 
 
6. Quan comencen les classes?
 
Consulta el calendari acadèmic de la facultat, on trobaràs informació d’inici i fi de classes, períodes d’activitats acadèmiques, tancament d’actes, dies festius i períodes no lectius.
 
7. Quan puc sol·licitar l’accés per canvi d’estudis (trasllat d’expedient)?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, o pots consultar-ho directament a la informació publicada al web de la Facultat, a la pestanya Informació Acadèmica,  apartat Accés- Canvi d’estudis.
 
8. Quan puc sol·licitar les  proves d’aptitud (requisits formatius complementaris) per a l’homologació del meu títol estranger?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, o pots consultar-ho directament a la informació publicada al web de la Facultat, a la pestanya Informació Acadèmica,  apartat Finalitzar els estudis- Requisitos formativos complementarios.
 
9. Quan puc sol·licitar modificació de matrícula?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, o pots consultar-ho directament a la informació publicada al web de la Facultat, a la pestanya Informació Acadèmica,  apartat Matrícula - Modificacions de matrícula.
 
10. Vull anul·lar la meva matrícula, quan ho puc fer?
 
Pots consultar la informació al calendari administratiu de la Facultat i/o UAB, o pots consultar-ho directament a la informació publicada al web de la Facultat, a la pestanya Informació Acadèmica,  apartat Matrícula - Modificacions de matrícula.
 
11. Quan puc sol·licitar plaça en el programa de Mobilitat/Intercanvi que m’interessa?

Cada programa d’intercanvi té la seva convocatòria específica, cal consultar la informació al web de la Facultat, a la pestanya Mobilitat i  Intercanvi, a l’apartat ESTUDIANTS OUT. També trobaràs informació sobre el procediment que has de seguir.
Has de tenir present que la sol·licitud per la majoria dels programes d’intercanvi s’han de presentar amb un any d’antelació, atès que són molts els tràmits que has de fer abans de partir.
 
12. Quan es tanquen les Actes?
 
Consulta el calendari acadèmic de la facultat, on trobaràs informació d’inici i fi de classes, períodes activitats acadèmiques, tancament actes,  festius i períodes no lectius.
 
13. On puc consultar els festius d’aquest curs acadèmic?
 
Consulta el calendari acadèmic de la facultat, on trobaràs informació d’inici i fi de classes, períodes activitats acadèmiques, tancament actes,  festius i períodes no lectius.

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona