A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Accions propedèutiques  Matemàtiques bàsiques pel grau d'educació primària 
 Matemàtiques bàsiques pel Grau d'Educació Primària 
Expressió escrita en l'àmbit acadèmic
Curs de reforç de català normatiu

Matemàtiques bàsiques pel Grau en Educació Primària


Curs 2016-17
 
 
Informació:
 
La unitat de Didàctica de la Matemàtica del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació conjuntament amb la coordinació de la titulació del Grau en Educació Primària, considera l’opció d’engegar un curs propedèutic que permeti complementar el coneixement matemàtic dels estudiants que accedeixen al Grau. En concret, l’acció proposada pretén aprofundir en el coneixement matemàtic que cal desenvolupar a Educació Primària, reprenent aprenentatges relacionats amb els continguts de numeració, espai i forma, mesura i estadística i atzar.
 
 
Realització prova diagnòstica:
 
Durant les jornades d’acollida que la Facultat organitza al setembre adreçada als alumnes de nou ingrés, la unitat de Didàctica de la Matemàtica passarà una prova de matemàtiques als alumnes que inicien el Grau en Educació Primària i presentarà el curs propedèutic i el seu contingut.
 
Més endavant els alumnes rebran individualment els resultats de la prova. Si necessiten algun aclariment o orientació en relació als seus resultats podran adreçar-se al responsable de la prova. Aquells que estiguin interessats en seguir el curs propedèutic hauran de formalitzar la inscripció.
 
 
Inscripció:
 
Termini: del 10 al 14 d’octubre de 2016
 
La incripció es formalitzarà per via telemàtica, a través d’un aplicatiu que s’activarà en el termini d’inscripció a través d’aquest mateix lloc web.

Un cop finalitzat el termini d’inscripció, entre el 20 i el 24 d’octubre, el centre trametrà un correu electrònic a l’alumnat que hagi formalitzat la inscripció, informant-los del procediment a seguir per al pagament de la matrícula del curs, així com de l’aula on es realitzarà.


Calendari:
 
Del 25 d’octubre al 15 de desembre de 2016
Dimarts i dijous de 13,30 a 15,30 h.
Professorat: Lluís Albarracín i Joan Carles Tinoco
Hores: 30
Crèdits: 3
Preu del curs: 90 euros
 
 
Programa:
 
Matemàtiques bàsiques pel Grau d’Educació Primària 
 
Certificat de superació de l’acció:
 
En finalitzar el curs el centre emetrà un certificat de superació del curs a l’alumnat que l’hagi superat.
 
Aquest certificat el podreu passar a recollir per la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació a partir del mes de Febrer de 2017.
 
 
Altra informació important:
 
Només es té dret a la devolució de l'import de la inscripció en cas d'anul·lacions motivades per causes imputables a la UAB.
 
Les places són limitades. Per dur a terme aquestes activitats, cal que s'hi hagi inscrit un nombre mínim de persones. En cas que no sigui així, el centre trametrà un correu electrònic a l’alumnat inscrit informant-los de l’anul.lació del curs.
 
L’acció propedèutica no pot ser incorporada a l’expedient acadèmic del Grau.
  
 

Inici Mapa web Video inauguració
2017 Universitat Autònoma de Barcelona