A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Accions propedèutiques  Expressió escrita en l'àmbit acadèmic 
Matemàtiques bàsiques pel Grau d'Educació Primària
 Expressió escrita en l'àmbit acadèmic 
Curs de reforç de català normatiu

Expressió escrita en l'àmbit acadèmic


Curs 2017-18
 
Informació:
 
Des de la Unitat de Filologia Catalana –i en el marc del Pla de Millora de la competència Lingüística a la Facultat de Ciències d’Educació) s’ofereix la possibilitat que els estudiants facin un curs propedèutic per consolidar l’expressió escrita i, especialment, l’expressió escrita en l’àmbit acadèmic. 
No es tracta d’un curs de normativa de la llengua catalana, sinó d’un curs que vol ajudar els estudiants a expressar-se adequadament en el marc dels gèneres escrits que són usuals en l’àmbit universitari, i per tant els ha de ser útil al llarg del curriculum i en qualsevol àrea de coneixement.
 
 
Realització prova diagnòstica:

Durant el mes de setembre la Facultat de Ciències d’Educació, a través del Servei de Llengües de la UAB, organitza una prova de diagnòstic per a tots els estudiants dels Graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària. Amb aquesta prova cada estudiant té informació sobre el domini o les mancances en l’ús del caralà oral i escrit. Un dels aspectes que és avaluat en aquesta prova és el nivell de competència en l’expressió escrita. Per tant, els resultats de la prova de diagnòstic poden orientar l’estudiant a l’hora de valorar la conveniència de fer aquest curs propedèutic.   
 


Inscripció:
 
Termini: del 27 d'octubre al 8 de novembre de 2017
 

Un cop finalitzat el termini d’inscripció, entre el 9 i 10 de novembre, el centre trametrà un correu electrònic a l’alumnat que hagi formalitzat la inscripció, informant-los del procediment a seguir per al pagament de la matrícula del curs, així com de l’aula on es realitzarà.

Calendari:
 
Dilluns 13, 20 i 27 de novembre; 4, 11 i 18 de desembre; 8, 15, 22 i 29 de gener
En horari de 13,30 a 15,30 h.
(En cas d’obrir-se un segon grup, l’horari seria els dimecres de 13.30 a 15.30 durant el mateix període)
Professorat: Marta Juanhuix / Carla Gonzàlez
Hores: 20
Crèdits: 2
Preu del curs: 60 euros

 
Programa:

Curs d’expressió escrita en l’àmbit acadèmic
 
Informació important:

Només es té dret a la devolució de l'import de la inscripció en cas d'anul·lacions motivades per causes imputables a la UAB.
 
Les places són limitades. Per dur a terme aquestes activitats, cal que s'hi hagi inscrit un nombre mínim de persones. En cas que no sigui així, el centre trametrà un correu electrònic a l’alumnat inscrit per informar-los de l’anul.lació del curs.

L’acció propedèutica no pot ser incorporada a l’expedient acadèmic del Grau.

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona