A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Accions propedèutiques  Curs de reforç de català normatiu 
Matemàtiques bàsiques pel Grau d'Educació Primària
Expressió escrita en l'àmbit acadèmic
 Curs de reforç de català normatiu 

Curs de reforç de català normatiu


Curs 2017-18
 
Informació:
 
Constatem que, malgrat els anys d’escolarització anterior, força estudiants arriben a la Universitat amb dèficits importants pel que fa al domini de la llengua catalana.
Des de la Unitat de Filologia Catalana –i en la línia del Pla de Millora de la Competència Lingüística a la Facultat de Ciències de l’Educació- s’ofereix la possibilitat que els estudiants facin un curs propedèutic per consolidar el domini del català normatiu (ortografia, gramàtica, lèxic).
 
Realització prova diagnòstica:

Durant el mes de setembre la Facultat de Ciències d’Educació, a través del Servei de Llengües de la UAB, organitza una prova de diagnòstic per a tots els estudiants dels Graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària. Els resultats d’aquesta prova de diagnòstic poden orientar l’estudiant a l’hora de contemplar la utilitat de fer aquest curs propedèutic.

Inscripció:

Termini: del 27 d'octubre al 8 de novembre de 2017
 

Un cop finalitzat el termini d’inscripció, entre el 9 i 10 de novembre, el centre trametrà un correu electrònic a l’alumnat que hagi formalitzat la inscripció, informant-los del procediment a seguir per al pagament de la matrícula del curs, així com de l’aula on es realitzarà.


Calendari:
 
Dilluns 13, 20 i 27 de novembre; 4, 11 i 18 de desembre; 8, 15, 22 i 29 de gener
En horari de 13,30 a 15,30 h.
(En cas d’obrir-se un segon grup, l’horari seria els dijous de 13.30 a 15.30 durant el mateix període)
Professorat: Marta Juanhuix / Carla Gonzàlez
Hores: 20
Crèdits: 2
Preu del curs: 60 euros
 
Programa:

Curs de refoç de català normatiu

Informació important:

Només es té dret a la devolució de l'import de la inscripció en cas d'anul·lacions motivades per causes imputables a la UAB.
 
Les places són limitades. Per dur a terme aquestes activitats, cal que s'hi hagi inscrit un nombre mínim de persones. En cas que no sigui així, el centre trametrà un correu electrònic a l’alumnat inscrit per informar-los de l’anul·lació del curs.

L’acció propedèutica no pot ser incorporada a l’expedient acadèmic del Grau.

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona