Presentació


El Departament de Ciències de la Computació és un dels departaments adscrits a l’Escola d'Enginyeria  de la  Universitat Autònoma de Barcelona.
En l’àmbit de la docència, el departament és responsable dels ensenyaments de l’àrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial en els graus i màsters de l’Escola. En particular, coordina les mencions de Computació i Enginyeria del Software dins del grau en Enginyeria Informàtica. A nivell de màster és el coordinador del Máster de Visió per Computador, impartit conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya. Participa també activament dins del programa de Doctorat en Informàtica.
En l’àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia, l’activitat del departament està orientada majoritàriament a la Visió per Computador. En aquest sentit, el departament té una estreta relació amb el Centre de Visió per Computador(CVC). La majoria del personal del departament té la seva recerca adscrita al CVC, de manera que tota la seva activitat de recerca i transferència es vehicula a través del CVC.
 
El departament compta amb uns 70 membres entre professors permanents, postdocs, professors associats i personal investigació en formació, estudiants de postgrau i doctorat i personal d’administració i serveis.
Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Ciències de la Computació
Edifici Q - Campus UAB
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Catalonia (Spain)
TEL +34 93 581 30 15
FAX +34 93 581 47 40

d.ciencies.computacioarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona