Biblioteques > E-gestions > Adquisicions

Adquisició de documents


Adquisicions de monografies

Si sou membres de la UAB podeu suggerir la compra de documents. Les sol·licituds són avaluades per les biblioteques i se us informarà del procés que ha seguit la vostra petició.

Subscripcions de revistes

Els següents formularis per a subscripcions de publicacions en sèrie estan destinats al professorat. S'han d'imprimir, omplir, signar i fer arribar a la biblioteca corresponent.

Formulari d'alta o baixa d'una subscripció
Formulari de canvi de centre de cost d'una subscripció
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

 Accés des de fora de la UAB als recursos digitals Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona