Departament de Química > Docència de postgrau > Màster en experimentació química

Màster en Experimentació QuímicaCoordinador: Dra. Mariona Sodupe Roure
E-mail de contacte: gestio.postgrau.quimica@uab.es / Telf. 93 581 19 97

OBJECTIUS FORMATIUS
L´assoliment dels objectius d´aquest màster ha de servir per preparar a l´alumne per a la seva incorporació al món professional en el sector químic. En concret, l´estudiant adquirirà destresa en:
- Optimització de protocols relacionats amb els processos químics.
- Domini en la utilització de les eines comuns en un laboratori de química: tècniques sintètiques i   analítiques que inclouen tècniques instrumentals.
- Desenvolupament de noves metodologies en el laboratori químic.
- Desenvolupament d´habilitats per treballar amb seguretat respectant el medi ambient.
- Identificació de problemes químics i la seva resolució.
- Avaluació i interpretació dels resultats obtinguts.
- Utilització de fonts bibliogràfiques primàries en llengua anglesa.
- Gestió d´informació, organització del treball i temps.
- Confecció d´una memòria del treball realitzat i la seva presentació i defensa
 
REQUISITS D´INGRÉS
- Estar en possessió del títol de llicenciat en qualsevol titulació de l´àrea de Ciències experimentals i tecnològiques, Farmàcia o Ciència i Tecnologia dels aliments.
- Ser admès al departament per dur a terme el treball experimental i tenir un director (personal acadèmic) membre del departament.
(Grups de Recerca Departament de Química)

Calendari:
 - Període A
   Preinscripció i matriculació: setembre-octubre de 2016.

 - Període B
   Preinscripció i matriculació: febrer-març de 2017.

Preu: 3.960 euros
El departament, una vegada defensat i aprovat el màster, decidirà la concessió d'ajuts  per un valor màxim d´un 50% de l'import de la matrícula)

PROGRAMA
Durada d´un any acadèmic (60 crèdits ECTS)

CONTINGUTS
Mòduls obligatoris:
  - Pràctiques avançades (15 ECTS)
  - Disseny i estratègies en el laboratori químic (15  ECTS)
  - Iniciació a la recerca (15 ECTS)
  - Treball Fi de Màster (15  ECTS)

Aquest Màster, de caire totalment experimental, contempla la realització de tres mòduls pràctics de 45 ECTS en total, que és desenvoluparan en un laboratori del departament de química sota la supervisió d´un doctor membre del departament que serà escollit per cada alumne.

El Màster també contempla un mòdul de 15 ECTS (Treball fi de màster), sota la supervisió del mateix doctor que supervisarà els altres tres mòduls, que té com a objectiu principal l´elaboració d´una memòria escrita i l´aprenentatge de la presentació i defensa d´una memòria davant la comissió corresponent.

Més informacio: Web UAB del Màster

DOCUMENTS


Màster MEQ: Sol·licitud Admissió
Procediment presentació TR MEQ
Web de Màsters i Postgraus de la UAB Més informació

 

Ajuts, Beques i Convocatòries. UABcercador Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97
FAX: +34 93 581 24 77

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona