FAS > Discapacitat > Projectes > Descripció

Projecte pilot sobre la figura d’assistents personals

El Departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya ens convida a participar en un Projecte pilot sobre la figura d’assistents personals que ha permés que estudiants de la UAB amb dependència hagin gaudit d'aquesta figura permetent dur una vida autònoma i realitzar els seus estudis superiors i un projecte de vida independent.

Recursos a les biblioteques per a persones amb discapacitat

Projecte per tal d’oferir als estudiants amb discapacitat física i amb mobilitat reduïda o amb discapacitat sensorial espais amb recursos tècnics i tecnològics accessibles que els hi permetin accedir a la informació i treballar de forma autònoma a les sales d'estudi. 

Programa Impuls

El Programa Impuls vol incidir en el segment de la població amb discapacitat que troba més dificultats per realitzar estudis universitaris i/o incorporar-se al món laboral com a professionals al trobar-se en situació de dependència.

Pla d'Acció Tutorial per a estudiants amb discapacitat

Amb el suport del Ministeri d'Educació s'està duent a terme un Pla d'acció tutorial per a estudiants amb discapacitat de la UAB que recollirà i tindrà en compte les seves necessitats específiques d'acord als requisits del nou pla d'estudis EEES.
 

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats