Resolució de l'accés per canvi d'estudis Curs 18/19

UAB Recurs

Des de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona us comuniquem la resolució de l’accés per canvi d’estudis tant espanyols com estrangers.

13/06/2018

Aquí podeu trobar la resolució de l’accés per canvi d’estudis tant espanyols com estrangers pel curs 2018/19. Rebreu una notificació electrònica amb la resolució corresponent en breu.
 
Dades a tenir en compte:
 
• L’admissió no implica la concessió automàtica del corresponent visat d’estudiant i cal que la persona interessada faci els tràmits pertinents, si escau.
 
• La formalització de la matrícula s’ha de fer entre els dies 12 i 17 de setembre de 2018 , amb l’advertiment que, si no es fa en aquest termini, es pot considerar que es renuncia a la plaça i aquesta es pot adjudicar a un altre aspirant.
 
• És requisit imprescindible tramitar a la universitat d’origen la sol·licitud del trasllat d’expedient acadèmic i presentar el document acreditatiu per a la formalització de la matrícula. Així mateix, l’admissió està condicionada a la recepció del certificat acadèmic oficial per part de la UAB i a la verificació dels requisits d’accés.
 
• El reconeixement dels crèdits de la formació prèvia assolida, així com la transferència de crèdits, si escau, a l’expedient acadèmic de la UAB, es fan d’acord amb la resolució emesa pel deganat del centre on es cursen els estudis i que s’hi adjunta. Aquesta resolució es revisa quan es rep el certificat acadèmic oficial i, si canvien les condicions acadèmiques, s’actua en conseqüència.
 
• Per a incorporar a l’expedient acadèmic els crèdits reconeguts, la persona interessada ha d’abonar el preu públic corresponent i que s’indica en la resolució esmentada.
 
D’acord amb el calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB, el centre estableix el calendari següent:
 
Per a la sol·licitud d’accés:  del 1 de març al 3 d’abril de 2018
Publicació de la resolució d’admissió: el dia 15 de juny de 2018
Matriculació: del dia 12 al 17 de setembre de 2018
 
Per a qualsevol dubte o consulta poseu-vos en contacte amb la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències.

 

Més informació: Resolució de l’accés per canvi d’estudis tant espanyols com estrangers

 

Notícies relacionades

Setmana de la Ciencia 2018

Setmana de la Ciència 2018

Des de les Facultats de Ciències i Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, us comuniquem que la UAB participarà a la Setmana de la Ciència 2018.
Llegir més

European Researchers' Night

European Researchers’ Night 2018

Des de les Facultats de Ciències i Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, us comuniquem que la UAB participarà a la European Researchers’ Night 2018.
Es tracta d'un esdeveniment públic a escala Europea dedicat a la ciència popular i l'aprenentatge divertit. Llegir més

Totes les notícies