Coordinadors de titulació

Coordinadors de graus

Els coordinadors d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat. El coordinador d'estudis pot ser assistit pel sotscoordinador d'estudis.

Els coordinadors de les titulacions de la Facultat de Biociències pel curs 2016/17 són els següents:

Grau en Biologia: Eulàlia Subirà
eulalia.subira@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811860 
Visites: A concertar

Grau en Bioquímica: Josep Antoni Pérez Pons
josepantoni.perez@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868952
Visites: A concertar

Grau en Biotecnologia: Jaume Piñol 
jaume.pinyol@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868953
Visites: A concertar

Grau en Genètica: Maria Pilar Garcia Guerrerio
mariapilar.garcia.guerreiro@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814703
Visites: A concertar

Grau en Microbiologia: Maria Ramos Martínez
maira.martinez@uab.cat
Telèfon de contacte: 935813484
Visites: A concertar

Grau en Ciències Biomèdiques: Vicente Martínez
vicente.martinez@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812390 (Vicente Martinez)
Visites: A concertar

Grau en Biologia Ambiental: Mercè Llugany
merce.llugany@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811794
Visites: A concertar

Coordinadors de màsters

Coordinadora d'Antropología Biològica: Cristina M. Pereira dos Santos
Cristina.Santos@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811503
Visites: A concertar                                                          

Coordinadora d'Aqüicultura: Maria Constenla Matalobos
Maria.Constenla@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812875
Visites: A concertar 

Coordinador de Bioinformàtica/Bioinformàtics: Antonio Barbadilla Prados
Antonio.Barbadilla@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868941
Visites: A concertar  

Coordinadora de Biologia i Biotecnologia Vegetal: Charlotte Poschenrieder Wiens
Charlotte.Poschenrieder@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812163
Visites: A concertar

Coordinadora de Biologia, Biologia Molecular i Biomedicina: Irantzu Pallarés Goitiz
Irantzu.Pallares@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814707
Visites: A concertar

Coordinador de Biotecnologia Avançada: Pau Ferrer Alegre
Pau.Ferrer@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812692
Visites: A concertar

Coordinador de Citogenètica i Biologia de la Reproducció: Ignasi Roig Navarro
Ignasi.Roig@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811211
Visites: A concertar

Coordinadors d'Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat: Ana Morton Juaneda
Ana.Morton@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811844
Visites: A concertar

Coordinador de Genètica Avançada / Advanced Genetics: Ricard Marcos Dauder
Ricard.Marcos@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812052
Visites: A concertar

Coordinadora d'Inmunologia Avançada:  Carme Roura Mir
Carme.Roura@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812801
Visites: A concertar

Coordinador de Microbiologia Aplicada: Olga Sanchez Martinez
Olga.Sanchez@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868022
Visites: A concertar

Coordinadora de Neurociències: Margalida Coll Andreu
Margalida.Coll@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812001
Visites: A concertar

Coordinadora Erasmus Mundus Live: Paz Martínez Ramírez
Paz.Martinez@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812804
Visites: A concertar