Biblioteques > Centre de documentació europea > Publicacions del cde

Publicacions del CDE


Guies 
  1. Guia general del Centre de Documentació Europea (en català, espanyol i anglès)
Col·lecció "Quaderns de síntesi"
  1. Elecciones al Parlamento Europeo y participación ciudadana / Carmen Montabes García, 2014
Materials per a la formació d'usuaris
  1. La Unió Europa a través de les seves fonts (ed. juliol 2014)
Informes
  1. Les dades estadístiques i el resum d'activitats que realitza el CDE es recullen en la Memòria que el  Servei de Biblioteques publica cada any.
  2. Enquesta 2013. Centre de Documentació Europea. Informe sobre l'enquesta de satisfacció d'usuaris 2013
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB BUTLLETÍ Notícies, bibliografia, legislació ... SUMARIS REVISTES Recopilació per àrees temàtiques DELICIOUS Base de dades de recursos web ANUNCIS Beques, treball, seminaris... FACEBOOK Segueix-nos TWITTER Segueix-nos DRET DE LA UE Informació i recursos PAÍSOS DE LA UE Cerques informació sobre un estat europeu? Aquí la trobaràs Accés des de fora de la UAB als recursos digitals

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona