SERVEI D'INFORMÀTICA

Atenció personal en l'àmbit informàtic
Podeu posar-vos en contacte amb el CAS a través d'aquesta web, o bé per correu electrònic o per telèfon (93 581 21 00).

L'horari d'atenció als usuaris és el següent:
-De dilluns a divendres no festius: de les 8 a les 20h

Durant els períodes de vacances l’horari d'atenció als usuaris es pot veure reduït en funció de les necessitats, s’informarà de l’horari d’aquestes dates en un anunci a www.uab.cat\si

A més, per resoldre determinades incidències, el CAS disposa  d'una eina que permet obtenir el control del vostre ordinador de forma remota. Aquest procediment sempre es fa amb el vostre vistiplau.

Inici de sessió de suport remot
Àmbit
La teva consulta
 Estadístiques del CAS 
En aquest apartat podeu trobar les estadístiques trimestrals d'ús del servei CAS.
Informe Seguiment Primer Trimestre 2018 (pdf: 1,14 MB)
Informe Seguiment Quart Trimestre 2017 (pdf: 1,6 MB)
Informe Seguiment Tercer Trimestre 2017 (pdf: 1,5 MB)
Informe Seguiment Segon Trimestre 2017 (pdf: 1 MB)