Llibres i revistes digitals (accés des de la UAB)


Llibres electrònics
Revistes electròniques
Recordeu que per accedir a aquests recursos des de fora de la UAB heu d'accedir a través del Servei ARE (Accés als Recursos Electrònics).
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

E-Gestions La biblioteca en un clic Accés des de fora de la UAB als recursos digitals Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Facebook