Préstec de portàtils


La Biblioteca de Medicina de Bellaterra i la Biblioteca Universitària de Medicina i Infermeria Vall d'Hebron disposen d'ordinadors portàtils que es poden demanar en préstec per utilitzar dins la Biblioteca. Els ordinadors es presten per un període de 4 hores.

Poden accedir a aquest servei tots els usuaris del Servei de Biblioteques UAB.

Els ordinadors s'agafen al taulell de préstec presentant el carnet UAB. El primer cop s'haurà de signar un contracte d'acceptació de les condicions d'ús, que serà vàlid mentre l'usuari sigui membre de la comunitat universitària de la UAB.

Els portàtils no es poden reservar. En cas de retard en la devolució, el carnet d'usuari quedarà bloquejat per l'ús del préstec amb 1 dia per cada hora o fracció d'hora de retard.

Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Canal de notícies de la BM Canal de notícies de la BM Pregunt@ Pregunt@ Servei d'Informació de les Biblioteques - UAB Trobador+ Mendeley Institucional Gestor bibliogràfic Harrison Online PubMed Web of Science Scopus CINAHL Complete