FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

La FAS en l’horitzó 2021
19.12.2017 FAS  -  Arran del disseny i aprovació d’un nou pla estratègic el curs 2016-2017, la FAS afronta els propers quatre anys amb la identitat redefinida i els objectius renovats, fet que la posicionarà com a entitat social universitària de referència.

El projecte de redefinir l’estratègia de la Fundació Autònoma Solidària va començar el novembre de 2016 i va constar de cinc fases que es van estendre fins al mes de juny de 2017, quan finalment el Patronat va aprovar el Pla Estratègic de la Fundació Autònoma Solidària 2017-2021.

Aquest nou pla estratègic respon a la necessitat d’adaptar-se als canvis interns que l’entitat ha experimentat durant els darrers anys. En concret, canvis com el desenvolupament de nous projectes i programes -com ara el d’Educació per al Desenvolupament, UAB Impuls o Let’s Go- o la innovació en les metodologies –com l’APS o la Mentoria Social- i estratègies de desenvolupament d’aquests, la qual cosa ha fet augmentar de manera significativa l’impacte de les actuacions.

La finalitat del Pla Estratègic és posicionar a la FAS com una entitat social universitària de referència. De manera que, entre les noves línies d’acció, s’inclouen incrementar l’impacte social de les actuacions i intensificar la vinculació amb la universitat. És per això que, a nivell estratègic, ha modificat també la seva identitat, adaptant la missió i la visió a les exigències del nou model d’entitat.

L’elaboració i el disseny del Pla Estratègic va comptar amb la col·laboració de diversos agents interns i externs a la UAB. D’una banda, cal destacar la participació activa de Tàndem Social, una cooperativa de treball que fa realitat projectes socials d’elevat impacte nacional i internacional. D’altra banda, més de 50 agents vinculats a la FAS i a la UAB (alumnat, PAS i PDI) i representats d’altres entitats i de l’administració pública.

Definició de prioritats

Per tal d’assolir les fites marcades per aquests propers quatre anys, la FAS ha fixat una sèrie de prioritats que guiaran el camí de la Fundació. D’una banda, la primera prioritat de l’entitat és alinear-se amb la missió de la UAB, és a dir, esdevenir un element útil per a l’estratègia de la universitat. Una altra prioritat és incrementar l’impacte social dels projectes impulsats per la FAS. Es tracti de projectes punters o no, s’ha de treballar una millora contínua per tal d’incrementar l’impacte social de l’entitat.

D’altra banda, la FAS també prioritza intensificar l’arrelament al territori. El rol de l’entitat en relació al territori ha de ser el de facilitar que la comunitat UAB executi projectes que transformin necessitats i el de sensibilitzar la ciutadania. I, finalment, és una prioritat consolidar el model de gestió de persones. És a dir, per tal d’esdevenir referent, la FAS ha de disposar d’un equip consolidat i ha de potenciar el creixement de les persones, el seu principal actiu, com a centre de la seva activitat.

El Pla Estratègic de la FAS 2017-2021 ha entrat en vigor aquest curs i aspira a promoure un canvi en l’entitat durant els propers anys. No es tracta d’un punt i apart, sinó que té la voluntat de marcar les línies futures tenint en compte l’evolució natural de la FAS durant els darrers anys.

 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats