Department of Social and Cultural Anthropology > About the department > Adriana kaplan

Tesis doctorals inscrites


Com que la teva inscripció estarà regida pel RD 1393/2007, hauràs de superar el seguiment anual del progrés de la teva tesi doctoral. Pots consultar l'apartat Seguiment.


Tesis per articles

Una vegada hagis fet la teva inscripció podràs sol·licitar fer la teva tesi per articles. Pots consultar tota la informació a l'apartat de la nostra pàgina  Compendi de publicacions.


Pròrroga

La pròrroga s'haurà de sol·licitar l'últim any amb el temps suficient per poder tramitar-la dins el curs acadèmic. Posa't en contacte amb el departament per informar-te de les dates màximes.

La Comissió de l'Estudi de Doctorat de Medicina, prèvia Sol·licitud de Pròrroga  i Informe del/s director/s i si es el cas, del tutor podrà concedir-vos si ho considera oportú una prorroga per un període màxim d'un any. Trobareu aquesta sol·licitud a l'apartat  Documents.

En circumstàncies excepcionals, la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat podrà autoritzar una segona (i última) pròrroga.


  
Documents
 

Sol·licitud de pròrroga
Informe del/s director/s per la pròrroga
Sol·licitud modificació dades tesi
Sol·licitud de renúncia
Research Groups Research Groups of the Anthropology Department

 

Institut Català d'Antropologia Catalan Institute of Anthropology

 

Maps and transport How to get to the UAB

 

CONTACT US

Departament of Social and Cultural Anthropology
Building B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona