Bibliografia de curs


 

Què és i en què consisteix?

La Bibliografia de curs és la relació de documents que el professorat recomana al seu alumnat en cadascuna de les assignatures que imparteix durant el curs acadèmic.
Per donar a conèixer la bibliografia disponible s’ha implementat un mòdul que des del catàleg permet d'una manera senzilla conèixer quins documents recomanats per a una assignatura estan disponibles a les biblioteques,donant en temps real la disponibilitat dels documents.


Des d'on s'hi pot accedir?

Podeu fer la consulta directament des de l'opció de Bibliografia de curs (cataleg.uab.cat/search*cat/r) del catàleg.
També podeu accedir-hi des del Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/). A la pàgina de benvinguda cliqueu i anireu a la llista d’assignatures que impartiu o a les que esteu matriculats. Allà, des de cada assignatura, podreu enllaçar tant a la guiadocent com a la bibliografia de curs.

 

Com cercar la bibliografia de curs?

A la pàgina de cerca de bibliografia de curs del catàleg, tenim dues opcions:

* Per nom o codi d’assignatura
* Per professor
 

Com podem disposar dels documents recomanats?

Des de la pàgina de l'assignatura, clicant sobre els títols s’enllaça amb el catàleg de la UAB on es pot consultar la informació bibliogràfica completa dels documents, els exemplars disponibles, la seva ubicació i modalitat de préstec.


Hi ha inclosa tota la bibliografia de curs de cada assignatura?

No, només aquells documents que estan al catàleg de les biblioteques UAB.


Per què no trobo el títol que busco, recomanat per a una assignatura?

* Perquè encara no està en procés de compra
* Perquè el document no té disponibilitat comercial: descatalogat, no venal, exhaurit...
* Perquè es tracta d’un article d'una revista i la cerca s'ha de fer directament pel títol de la revista al catàleg (http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg).
* Perquè la cita bibliogràfica proporcionada és incorrecta.

També pot haver-hi hagut canvis que no s’han comunicat a la biblioteca.

En qualsevol cas, sempre podeu suggerir l’adquisició del document que us interessa amb el formulari d’adquisicions que trobareu al peu de la pàgina de bibliografia de curs de l’assignatura.


 

Sóc PDI i vull fer canvis (afegir o treure documents recomanats) a la bibliografia de curs d’una assignatura que imparteixo i/o vull afegir la bibliografia de curs d’una nova assignatura. Què haig de fer?

Cal que utilitzeu el formulari (http://www.bib.uab.cat/serveis/formbibrec/bibliografiarec.php) que trobareu al peu de la pàgina de la bibliografia de curs de l’assignatura. Si l’assignatura és nova i no hi és, podeu trobar el mateix formulari accessible des de E-Gestions (http://www.uab.es/servlet/Satellite/gestions-en-linia/bibliografia-de-curs-1340606602046.html) i podreu fer arribar a les biblioteques la nova bibliografia de curs.


Sóc un/a estudiant i no trobo l’assignatura que m’interessa. Què haig de fer?

Comunicar-ho a la biblioteca de la vostra Facultat i avisar al professor/a de l’assignatura.


He trobat el que busco però es troba prestat, què puc fer?

Fer una cerca al catàleg (http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg) per comprovar si hi ha altres edicions o versions del document que puguin interessar. Paral•lelament es pot fer una reserva del document prestat.