Biblioteques > Serveis > Publicació digital

Publicació digital

La publicació en un dipòsit digital en obert comporta una major visibilitat dels resultats dels treballs de recerca efectuats a la institució, major visibilitat dels seus autors, contribueix a augmentar l'impacte de les publicacions,  millora el posicionament de la institució, afegeix valor als documents (a través de citacions normalitzades i adreces permanents) i n'assegura l'accés a llarg termini.

El DDD (http://ddd.uab.cat/), Dipòsit Digital de Documents de la UAB, és l'eina que ofereix tot això. El DDD recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la universitat.

El DDD s'ofereix, a més, com a plataforma de publicació de l'activitat acadèmica, investigadora i institucional de la universitat i està obert a tots els membres de la comunitat universitària.

S'hi recull una gran diversitat de documents, com ara tesis, articles, projectes de final de carrera, documents de treball, ponències i comunicacions, materials docents, material audiovisual o documents institucionals.

Si voleu dipositar els vostres documents al dipòsit institucional contacteu amb la vostra biblioteca per tal que us indiquin el procediment més adient.

Més informació a Com publicar en accés obert.

Alhora, el DDD participa d'altres dipòsits digitals cooperatius i d'àmbit més ampli com ara el TDX (per a les tesis doctorals), el RecerCat (per a documents de recerca com preprints, treballs de final de carrera, informes...) o RACO (per a les revistes catalanes científiques i erudites en accés obert).

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona