Reprografia


  1. Com funciona la fotocopiadora?
  2. Quin preu tenen les fotocòpies?
  3. On puc aconseguir canvi per a les fotocòpies?
  4. La fotocopiadora no funciona (manca de paper, tòner baix, etc.)
  5. La fotocopiadora no funciona i no hi és l'encarregada de l'empresa de fotocòpies
  6. Qui pot encarregar fotocòpies?
  7. Puc fotocopiar tesis?

 

1. Com funciona la fotocopiadora?

Les fotocopiadores són d'autoservei i funcionen amb monedes i/o targetes prepagament que es poden adquirir als locals de l'empresa CANON GROUP, a les màquines expenedores i en algunes de les biblioteques.

 

 

2. Quin preu tenen les fotocòpies?

0,051€ per fotocòpia. També es poden comprar targetes de 100 còpies a 4'07€ en els locals de l'empresa i en algunes de les biblioteques. I la tarja de 36 còpies a 2,48€ a les màquines expenedores.

 

 

3. On puc aconseguir canvi per a les fotocòpies?

Les biblioteques no disposen de màquina expenedora de canvi.

 

 

4. La fotocopiadora no funciona (manca de paper, tòner baix, etc.)

Us podeu adreçar al despatx de fotocòpies de què disposa cada biblioteca en els horaris d'atenció al públic. I en les biblioteques on no hi hagi despatx de fotocòpies us podeu adreçar al taulell d'informació.

 

 

5. La fotocopiadora no funciona i no hi és l'encarregada de l'empresa de fotocòpies

Fora de l'horari, per qualsevol problema en el servei podeu deixar les vostres dades personals i la descripció de la incidència que heu tingut a Suport Logístic i Punt d'Informació. L'endemà es passarà la nota al personal encarregat de les fotocopiadores.

 

 

6. Qui pot encarregar fotocòpies?

El personal docent i investigador i membres de la comunitat universitària autoritzats per aquest servei i despesa, i que disposin d'adreça de correu electrònic i NIU. A través del servei d'escaneig de documents www.uab.cat/biblioteques/escaneig Aquí trobareu la informació general de com funciona el servei, com es recullen els documents i el formulari per demanar-ho.

Hi ha biblioteques que disposen al Taulell d'Informació i Referència fulls específics per anotar les vostres dades i les pàgines del document que voleu fotocopiar. Podeu deixar el document juntament amb aquest full al despatx del personal del servei i l'encarregada us farà les fotocòpies.

 

 

7. Puc fotocopiar tesis?

No, per fotocopiar part d'una tesi us caldrà una autorització signada i amb el número de DNI de l'autor. Adreceu-vos a la secretaria del departament corresponent per informació sobre l'adreça dels autors.