Biblioteques > E-gestions > Tarifes serveis

Tarifes del Servei de Biblioteques


PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 

A. Usuaris que pertanyen a la Comunitat Universitària de la UAB
 

 

Pré  stec de monografies  

Fotocòpies d'articles
Tesis/UMI
Peticions urgents
CBUC 0€ 4€ Consultar preu Segons despeses
GEPA 0€ 0€
Espanya 8€ per volum, en cas que l'obra tingui més d'un volum 5€ (bloc d'1 a 40 còpies + 1€ per cada 10 còpies addicionals)
Europa 24€ 15€
Altres països 36€ 18€B. Usuaris externs*

 
Préstec de monografies
Fotocòpies d'articles i parts de monografies
Microfilms
Peticions urgents
Universitats
(bloc d'1 a 40 còpies + 1€ per cada 10 còpies addicional)
Entitats públiques i privades (bloc d'1 a 40 còpies + 1€ per cada 10 còpies addicional)
Espanya 8€

5€

10€ Microfilmació: fotogrames segons despeses. Impressió: 0,40€/unitat Segons despeses. En cas de les peticions per fax, els preus vigents a la UAB més el cost dels blocs de fotocòpies
Europa 24€
15€
18€
Altres països 36€
18€
22€

*Aquestes tarifes no s'aplicaran als membres del CBUC. El CBUC es regeix per les seves pròpies tarifes

 
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona