A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus virtual Twitter Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Matrícula  Preu, deduccions i recàrrecs 
Informació general
 Modificacions 
Recàrrecs
Deduccions
Si has de realitzar modificacions en la matrícula (ampliacions, canvis o anul·lacions) se't cobrarà el preu públic establert (27,08 euros), a més de l'import resultant de l'increment dels crèdits matriculats.

No s'haurà d'abonar el preu públic de modificació matrícula en els supòsits següents:
- quan es realitzin canvis de grup.
- quan les modificacions es realitzin en el marc d'un programa d'intercanvi.
- quan les modificacions vinguin determinades pel calendari de matriculació del centre (és el cas del projecte de fi de carrera, les pràctiques en empreses, projectes d'investigació, etc).
- quan la modificació es produeix perquè la UAB ofereix noves assignatures amb posterioritat a la formalització de la matrícula.
- quan les modificacions siguin per causes imputables a la UAB.
- quan s'hagi d'incorporar l'assegurança complementària per la inscripció en unes pràctiques extracurriculars a través de Treball Campus.
Sobre el Web Inici
2014 Universitat Autònoma de Barcelona