Departament de Filologia Francesa i Romànica > La recerca > Línies

Línies de recerca del departament


Professorat

Lorraine BAQUÉ

        Línies de recerca: Prosòdia; Fonètica correctiva; Patologies del llenguatge; Intercomprensió entre llengües romàniques; Ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres

        Grups als quals pertany: Laboratori de Fonètica, Lexicologia i Semàntica fLexSem - Universitat Autònoma de Barcelona - SGR Consolidat nº 2009SGR1552 - AGAUR - Generalitat de Catalunya. Laboratoire Jacques-Lordat URI Octogone - Université de Toulouse-Le Mirail - EA4156 - AERES - France

        Projectes vigents:

2009-13 - Laboratori FLexSem (Fonètica, Lexicologia i Semàntica) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca consolidat reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya (AGAUR-Generalitat de Catalunya - 2009SGR1552).
2008-11 - Redinter. Rede Europeia de Intercompreensao. Unió Europea, 143339-2008-LLP-PT-KA2-KA. Coord:  Filomena Capucho (Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional das Beiras). Responsable a la UAB: Lorraine Baqué. 28 universitats europees.
2008-10 - Dictionnaire électronique de phrasèmes nominaux en langue générale français-espagnol-catalan-arabe. CNRS, PICS 4438. Salah Mejri (LDI, Paris XIII) & Xavier Blanco (fLexSem, UAB).

        Col•laboració amb universitats: Centro Superior de Investigaciones Científicas (Espanya); IUFM de Toulouse (France); Universidad Complutense de Madrid (Espanya); Universidade Católica Portuguesa (Portugal); Universidade de Aveiro (Portugal); Universidade do Algarve (Portugal); Università di Cassino (Itàlia); Universitat A.I. Cuza Iasi (Romania)
Universitat Pompeu Fabra (Espanya); Université de Grenoble III (France); Université de Lyon II (France); Université de Mons-Hainaut (Belgique); Université de Montréal (Canada); Université de Paris 13 (France); Université de Provence (France); Université de Toulouse-Le Mirail (France); University of Wolverhampton (Regne Unit); Uniwersytet Warszawski (Polònia); Uniwersytet w Bialymstoky (Polònia)

Xavier BLANCO

        Línies de recerca: lexicologia, lexicografia bilingüe, traducció, PLN, tipologia lingüística.

        Grups als quals pertany: coordinador de fLexSem (Fonètica, Lexicologia i Semàntica), grup consolidat SGR 1552.

        Projectes vigents: PICS (Programme International de Coopération Scientifique) amb el LDI (Paris 13). Phrasèmes nominaux en langue générale (espagnol, catalan, français et arabe)

        Col•laboració amb universitats: Laboratoire Lexiques, Dictionnaires, Informatique (Paris 13 i CNRS); Centre Lucien Tesnière (Université de Franche-Comté): CIS (Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung) (Ludwig-Maximilians Universität München); Programme « Langue française, diversité culturelle et linguistique » de l'Agence Universitaire de la Francophonie

Dolors CATALÀ

        Línies de recerca: lexicografia bilingüe; llengües d'especialitat

        Grups als quals pertany: Laboratori de Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem); Grup de recerca consolidat reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya (AGAUR-Generalitat de Catalunya - 2009SGR1552).

        Projectes vigents: PICS (Programme International de Coopération Scientifique) amb el LDI (Paris 13). Phrasèmes nominaux en langue générale (espagnol, catalan, français et arabe)

        Col•laboració amb universitats: Universidade do Algarve, faro, Portugal

Àngels CATENA

        Línies de recerca: Semàntica; lexicografia; traducció automàtica espanyol-francès

        Grups als quals pertany: Laboratori de Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem); Grup de recerca consolidat reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya (AGAUR-Generalitat de Catalunya - 2009SGR1552).

Ricard RIPOLL

        Línies de recerca: Teoria literària. Traducció literària. Escriptures Subversives

        Grups als quals pertany: GRES, Grup de Recerca en escriptures Subversives, Nº UAB - 1415

        Projectes vigents: Col•loqui Artaud (FFI2009-07373-E/FILO)

        Col•laboració amb universitats: Paris Ouest Nanterre; Paris IV; Bordeaux III; Toulouse-le-Mirail

 

Becaris

Marcel PUIG

        Línies de recerca: Lexicologia i lingüística computacional. Fonètica comparada.

        Grups als quals pertany: fLexSem, consolidat i finançat per la Generalitat de Catalunya (AGAUR- 2009SGR1552)

        Col•laboració amb universitats: Université de Franche-Comté, University of Wolverhampton i Uniwersytet Warszawski: Projecte MESSAGE 2009 Alert Messages and Protocols, projecte de la Unió Europea, JLS/2007/CIPS/022; Democritus University of Thrace, futur simposi Nooj 2010

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Biblioteques La pàgina web de les Biblioteques de la UAB

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filologia Francesa i Romànica
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (Spain)
TEL +34 93 581 14 10
FAX +34 93 581 31 71

d.fil.francesaarrobauab.cat

 

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona